Forside > Tester, guider og undersøkelser > Elendige resultater i brannteppe-test
Bruk grytelokk til å slukke frityrbranner. Det er konklusjonen etter at DSB har gjennomført en stor test av branntepper.

Les også: Den store brannslukkeguiden

Brann i matolje – såkalte frityrbranner – er spesielt farlige. For det første må du for all del unngå å bruke ordinære slukkemidler. Forsøk på slukking med vann vil ikke fungere, men vil tvert i mot kunne resultere i en eksplosjonsartet brann, slik denne videoen fra NRK tydelig demonstrerer.

Bruk av brannslukningsapparat vil vanligvis heller ikke fungere – både pulverapparater, skumapparater og CO2-apparater har dårlig slukkeeffekt på frityrbranner og kan i verste fall øke brannens intensitet. Dessuten kan trykket i slukkerne være så stort at den brennende oljen spres utenfor gryta, slik at brannen øker i omfang.

Heller ikke slukkesprayer er en sikker metode. Riktignok skal slukkesprayer merket med Klasse F egentlig kunne brukes mot frityrbranner. Men en stor test utført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i fjor, viser dessverre at flere av Klasse F-slukkesprayene ikke klarer å slukke frityrbranner. Enkelte av dem virket til og med mot sin hensikt, ved at de eskalerte brannen. I tillegg registrerte DSB at slukkespray – uavhengig av om de klarer å slukke brannene eller ikke – resulterer i så stor damp- og røykutvikling at det vil være ubehagelig for personen som forsøker å slukke brannen.

Foto: RISE Fire Research/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Montasje: Forbrukerrådet

Risiko for spredning og reantenning

Et annet faremoment ved frityrbranner er at de raskt vil kunne spre seg til kjøkkenvifta. Hvis fettfiltrene i vifta inneholder mye fett, vil brannen raskt kunne bli stor og ukontrollerbar.

Frityrbranner er også spesielt farlige grunnet risikoen for reantenning etter at brannen er slukket. Så lenge oljen er varm nok til å kunne selvantenne, vil den ta fyr igjen så snart den får tilgang til oksygen.

Les også: Den store røykvarslerguiden

Les også: Slukkespray-test ga skremmende resultater

Les også: Slik unngår du brann i kjøkkenviften

Branntepper ikke like sikre som grytelokk

Den gode, gamle regelen er at frityrbranner bør slukkes med grytelokket. Lokket vil raskt og effektivt stanse oksygentilførselen, slik at flammene kveles.

Men det å legge et lite grytelokk på en frityrbrann kan være skremmende. Hvis brannen er heftig, vil det kunne oppleves som tryggere å bruke et brannteppe, fordi teppet kan brukes til å skjerme kroppen mot flammene når man nærmer seg brannen. Dette er blant årsakene til at mange aktører de siste årene har anbefalt norske forbrukere å ha et brannteppe på kjøkkenet.

Elendige resultater

Nå har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap testet hvor effektive brannteppene i det norske markedet egentlig er når det kommer til slukking av frityrbranner. Og resultatene er nedslående. DSB har testet seks branntepper tre ganger hver. Oppsiktsvekkende nok viser det seg at ingen av teppene klarte å slukke brannen i alle de tre forsøkene. Tvert i mot viste det seg at halvparten av teppene ikke klarte å slukke en eneste frityrbrann. Til sammen lyktes de seks brannteppene kun i fire av de 18 forsøkene.

Selv om et av teppene klarte å slukke to av brannene, ønsker ikke DSB å kåre noen vinner. I stedet konkluderer DSB med at brannteppene i det norske markedet generelt er for dårlige til å slukke frityrbranner.

Tilsvarende resultater i Sverige

Dermed har DSB kommet frem til samme konklusjon som svenske myndigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) og det svenske Konsumentverket gjennomførte i fjor en tilsvarende test av seks branntepper i det svenske markedet. I den svenske testen klarte ikke brannteppene å slukke en eneste av frityrbrannene.

Som følge av de elendige testresultatene er nå både norske DSB og svenske MSB tydelige på at de anbefaler bruk av grytelokk fremfor branntepper for å slukke frityrbranner i gryter.

Ikke tette nok

Både den norske og den svenske testen ble gjennomført i henhold til den europeiske standarden for branntepper, EN 1869:1997. Standarden innebærer at et brannteppe skal klare å slukke en brann i en gryte som inneholder tre liter matolje (les mer om testmetoden her). Dette viste seg altså i praksis å være en altfor tøff oppgave for de testede brannteppene.

RISE Fire Research, som gjennomførte testene for DSB, erfarte blant annet at teppene ikke er skikkelig gasstette. Dermed slipper de gjennom store mengder røyk. Denne røyken danner så en potensielt svært farlig røyksøyle. Denne røyksøylen kan spontanantenne, noe som skjedde i mange av forsøkene.

Ligger ikke tett nok på gryta

Et annet hovedproblem, er at brannteppene ikke legger seg tett nok nedpå grytekanten. Dette problemet forsterkes av at teppene har folder som følge av at de har ligget sammenbrettet i en beholder. Dermed klarer ikke teppene å stanse oksygentilførselen i tilstrekkelig grad.

Samtidig som oksygen vil slippe inn, vil røyk slippe ut mellom teppet og grytekanten, noe som fører til at det kan dannes store mengder fettholdig røyk mellom teppet og komfyrtoppen. Hvis denne røyken blir varm nok, vil den spontanantenne. I neste omgang vil disse flammene kunne smitte over på røyksøylen som slipper gjennom duken.

Burde vært tykkere

Hovedproblemet som ble avdekket, er altså at brannteppene slipper gjennom altfor mye røyk. DSB og RISE Fire Research har derfor også gjennomført forsøk der brannteppene ble brettet dobbelt og firedobbelt før de ble lagt over grytebrannen. Forsøkene viste at teppenes slukkeevne økte med antall lag som ble brukt. Dette styrker hypotesen om at tykkere og mer tettvevde branntepper vil ha en bedre slukkeevne. Forsøkene tilsier også at bruk av flere branntepper vil øke sjansen for å få stoppet en frityrbrann.

DSB overrasket og skuffet

– Vi undrer oss over at flere branntepper merket med NS-EN 1869 ikke består tester i henhold til standarden de er merket med. Dessuten er det skuffende at flere branntepper i Norge mangler merkingen de skal ha i henhold til standarden, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

Standarden NS-EN 1869 omfatter også krav til merking av både selve brannteppet og beholderen. DSBs test avdekket store mangler også når det kom til disse kravene.

– Selv om vi påpeker at testresultatene er altfor dårlige, er det viktig å understreke at branntepper kan øke sikkerheten i hjemmet ved slokking av mindre branner, eksempelvis i klær, juledekorasjoner og lignende, sier Pedersen.

Les mer om hvordan testene ble gjennomført her.

Les mer om hvilke produkter som ble testet her.

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Branntepper ikke ubrukelige

Selv om brannteppene altså hadde store problemer med å slukke frityrbrannene DSB utsatte dem for, ser Forbrukerrådet grunn til å understreke at et brannteppe kan være en god tilleggssikkerhet. Erfaringsmessig er det grunn til å anta at de testede brannteppene vil kunne gjøre en god jobb med å slukke mindre dramatiske branner.

Ved små branntilløp vil et brannteppe – i likhet med en slukkespray – kunne spare deg for mye etterarbeid sammenlignet med bruk av pulverapparat (spredning av pulverstøv) og brannslange (vannskader).

Forbrukerrådet anbefaler derfor fortsatt branntepper i tillegg til påbudt slukkeutstyr (brannslukningsapparatet eller brannslange).

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker