Forside > Tester, guider og undersøkelser > Slukkespray: Stor test ga skremmende resultater
DSB har gjennomført stor test av 11 slukkesprayer. Resultatene er skuffende og til dels skremmende.

650x433_Slukkespray_2017_Oppslag

DSB har testet 11 slukkesprayer som finnes på det norske markedet. Resultatene er jevnt over skuffende. Legg merke til at flere av produktene har stor utseendemessig likhet, noe som gjør det vanskelig å orientere seg i dette markedet.

Les også: Den store brannslukkeguiden

Ingen av dem klarte å slukke trebrannen. Fire av dem klarte ikke å slukke en eneste brann. Og to av slukkesprayene viste seg å inneholde brennbar drivgass. Dette er blant de skremmende konklusjonene etter at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har testet 11 brannslukkesprayer. Testene ble utført i samarbeid med anerkjente SP Fire Research, og viser med stor tydelighet at slukkesprayer ikke kan erstatte tradisjonelle brannslukningsapparater.

Se testresultatene for alle slukkesprayene her

Standard mangler

Mens det eksisterer klare krav og standarder for hvilke typer branner et fullverdig brannslukningsapparat skal slukke, er det foreløpig verken i Norge eller på EU-nivå, utviklet noen formell standard som beskriver hvilken slukkeevne de små slukkeboksene skal ha. Slukkesprayer har imidlertid fått stadig større utbredelse i markedet de siste årene. Dette er årsaken til at DSB bestemte seg for å undersøke om slukkesprayer er nyttige brannvernprodukter – eller om de i stedet gir falsk trygghet.

Skuffende svake resultater

I samarbeid med SP Fire Research ble det undersøkt i hvilken grad slukkesprayene klarer å slukke branner i treverk, brennbar væske og matolje (se faktaramme). Innledende tester viste at slukkeegenskapene var så svake at det måtte konstrueres mer beskjedne brannscenarioer enn først planlagt. Men selv ved ganske små branner viste det seg at de fleste slukkesprayene fikk store problemer. Ikke et eneste produkt klarte å slukke trebrannen. Og kun fem av 11 produkter klarte å slukke en liten brann i brennbar væske.

Frityrbranner – bruk lokk

De beste resultatene ble oppnådd på frityrbrannene, der seks av produktene klarte å slukke på to eller flere forsøk. Det er imidlertid verdt å merke seg at tre av produktene ikke er merket med at de egner seg til å slukke frityrbranner i det hele tatt. Disse ble da heller ikke testet på denne typen brann.

Flere av produktene klarte altså å slukke frityrbrann, men DSB opplyser at slukkearbeidet medførte utvikling av store mengder røyk og damp, noe som ville blitt ubehagelig om slukkingen foregikk på et lite kjøkken. DSB anbefaler derfor i stedet å bruke et grytelokk til å slukke frityrbranner. Et brannteppe vil også kunne brukes for å stanse denne typen branner.

Burde ikke vært i salg

Bildet viser hvordan flammehøyden økte voldsomt da en frityrbrann ble forsøkt slukket med Elotec Elostop (venstre) og Brannstop (høyre). Ingen av dem klarte å slukke frityrbrannen og begge viste seg i tillegg å inneholde brannfarlig drivgass. Foto: DSB

Bildet viser hvordan flammehøyden økte voldsomt da en frityrbrann ble forsøkt slukket med Elotec Elostop (venstre) og Brannstop (høyre). Ingen av dem klarte å slukke frityrbrannen, og begge viste seg i tillegg å inneholde brannfarlig drivgass. Foto: DSB

Hvis vi går ned på enkeltprodukter, viser deg seg at flere av produktene produserer så dårlig slukkeeffekt at de ikke burde vært på markedet i det hele tatt. Fire av dem klarte altså ikke å slukke en eneste av brannene. Og to av dem – «Elotec Elostop» og «Brannstopp» – viste seg skremmende nok å eskalere frityrbrannen i stedet for å slukke den. I tillegg viste de seg å inneholde brennbar drivgass, noe som er oppsiktsvekkende med tanke på at vi her snakker om et produkt som er laget for å slukke branner.

Firestop best slukkeresultater

Selv om ingen av sprayboksene klarte å slukke trebrannen, er det ett produkt som skiller seg positivt ut: «Firestop». Firestop klarte å slukke mange av væskebrannene og lyktes i tre av fire frityrbrann-forsøk.

Navneforvirring

DSB tildeler også tre produkter betegnelsen «Akseptabel»: 110 Slukkeskum Multipro, Nexa Släckspray Universal og Housegard FirePal Home.

Det er imidlertid viktig å være klar over at navnelikhet er en stor utfordring på dette produktområdet. For mens «110 Slukkeskum Multipro» altså gjorde det brukbart, gikk det svært dårlig med «110 Slukkeskum». Samme fenomen gjør seg gjeldende for «Nexa Släckspray Universal» og «Nexa Släckspray». Mens førstnevnte produserte akseptable resultater, klarte sistnevnte ikke å slukke en eneste brann.

Brukbar merking

DSB har også undersøkt om de ulike produktene oppfyller lovpålagte og anbefalte merkingskrav. Her var resultatene i snitt noe bedre. Paradoksalt nok var det «Firestop» som skilte seg ut her også, denne gang med negativt fortegn. Firestop-beholderen mangler blant annet informasjon om at den ikke kan erstatte påbudt slukkeutstyr.

De to produktene som oppsiktsvekkende nok viste seg å inneholde brannfarlig drivgass, var for øvrig heller ikke merket med denne informasjonen. Dermed er lovpålagte merkekrav brutt.

Kort holdbarhet

Hvis du vurderer å kjøpe en slukkespray, er det også greit å være klar over at disse i henhold til produsentene, har begrenset holdbarhet, normalt oppgitt til tre eller fem år.

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Om testen

Testen er gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med SP Fire Research.

Følgende branner ble forsøkt slukket:

Trebrann (Klasse A)

  • Trebål med størrelse 50x50x55 cm (5A)

 

Brann i brennbar væske (Klasse B)

  • 0,07 m2 kar med heptan («B liten»)
  • 0,36 m2 kar med heptan («B medium»)
  • 0,66 m2 kar med heptan (21B)

 

Brann i matolje/fett (Klasse F)

  • 3 liter kar med matolje («5F liten»)

 

Påbudte brannslukningsapparater (6 kg pulver eller 9 liter skum) må klare å slukke følgende, langt heftigere branner:

Trebrann (klasse A)

  • Trebål med størrelse 50x210x55 cm (21A)

Brann i brennbar væske (Klasse B)

  • 3,55 m2 kar med heptan (113B)
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker