Uncategorized

Kommunetest 2005 – testfakta

12. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2005 og hvordan vi har gått frem.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Hva er testet?

Forbruker-rapporten, som er Forbrukerrådets blad, har testet hvordan vi forbrukere blir mottatt når vi henvender oss til kommunene på internett, og ved personlige e-posthenvendelser og telefonsamtaler.

Vi har testet servicen, tilgjengeligheten og kvaliteten på 40 punkter i samtlige 433 kommuner i Norge. I Oslo kommune har vi testet bydelene på felt som er bydelenes ansvarsområde, og Oslo kommunes sentralorganisasjon på felt som ikke hører inn under bydelene.

Vi har testet den kommunale service innenfor en rekke felt, blant annet tekniske tjenester, eldreomsorg, helse- og sosialsektoren, oppvekst og skole, kultur og miljø.

Hver kommune/bydel har fått fem telefonoppringninger og fem/seks e-posthenvendelser (avhengig av svaret på én av de fem), samt blitt sjekket på 20 punkter på nettsidene.

Vi har fremstått som innbyggere av kommunen, mulige tilflyttere, pårørende og (ved en anledning) student.

I Norge er det 433 kommuner, samt 15 bydeler i Oslo kommune. Det betyr at vi har gjort 17 880 deltester (447 kommuner/bydeler x 40 punkter).

Til sammen er det foretatt ca 3200 telefonoppringninger (inkludert tilbakeringinger) og sendt ca 2500 e-posthenvendelser. Dessuten er det sjekket nærmere 9000 punkter på nettsidene.

Spørsmålene og sjekkpunktene er utarbeidet av fagpersoner på Forbrukerrådets regionkontor i Skien, som har ansvar for offentlige tjenester i samarbeid med Forbruker-rapporten og Forbrukerrådets juridiske seksjon.

Resultatene er i ettertid evaluert og karaktersatt av staben ved Forbrukerrådets regionskontor i Skien, samt av Forbruker-rapportens redaksjon, prosjektleder og researchere.

Gjennomføring

Undersøkelsen er gjort i perioden 27/10 2004 – 18/1 2005 av research-avdelingen til Forbruker-rapporten/Forbrukerrådet.

Ved personlig henvendelser har vi fremstått som privatpersoner.

Nærmere om de enkelte testpunktene:

Internett generelt

Sjekkingen er utført på høyhastighets bredbåndslinjer. Dersom researcheren ikke har funnet informasjonen det letes etter innen to minutter, har man gått videre til neste punkt. Det betyr at det er brukt opptil 40 minutter på hver nettside.

Dersom nettsidene ikke har fungert, eller kommunen henviser til gamle nettsider som åpenbart ikke er oppdaterte, er det forsøkt inntil to ganger til på to forskjellige dager innenfor en sjudagersperiode. Hvis nettsiden ikke har fungert på tre forsøk, er det gitt 0 poeng. Kommuner som ikke har nettsider, har fått 0 poeng på internettdelen.

E-post generelt

E-postadressene er hentet fra www.norge.no og på kommunenes nettsider. Hvis kommunens oppgitte e-postadresse er feil og ikke virker, har vi prøvd inntil to ganger til på forskjellige dager i løpet av en uke.

Ved responstid telles vanlige virkedager mandag til fredag.

E-postene er sendt ut i navn til privatpersoner, med avsenderadresser som ikke kan spores tilbake til Forbrukerrådet.

Telefon generelt

Vi har delvis ringt fra åpne nummer, og delvis fra skjulte nummer. Vi har presentert oss som privatpersoner, som innbyggere i kommunen, samt som mulige tilflyttere til kommunen.

Karaktersetting

Hvert sjekkpunkt er gitt poeng ut fra viktighet, fra 0 poeng til 10 poeng. Maksimal oppnåelig poengsum er 100. Alle summer representerer vektede gjennomsnitt.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester.

Abonner på vårt nyhetsvarsel