Uncategorized

Kommunetest 2010 – testfakta

9. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2010 og hvordan vi har gått frem.

Forbrukerrådet har undersøkt servicen og kunnskapsnivået på teknisk sektor i de 100 største kommunene i Norge (som grovt sett er kommuner med 10 000 innbyggere eller mer), samt i et tilfeldig utvalg på 50 kommuner blant de mellomstore kommunene (kommuner med mellom ca. 3000 og ca. 10 000 innbyggere).

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Vi har lett etter informasjon om følgende forhold på kommunenes nettsider

  1. Hva er byggesaksgebyret for bygging av en garasje.
  2. Hva er årlig vannavgift for en enebolig – og hvordan beregnes vanngebyret.
  3. Finnes det tømmeplan for renovasjon.
  4. Er det informasjon om rettigheter ved avslag på byggesøknad.
  5. Er det informasjon om hvilke regler som gjelder ved isetting av vindu (fasadeendring) i en enebolig.
  6. Finnes det informasjon om regler for oppføring av en redskapsbod.
  7. Er det lagt ut huskeliste før besøk av feieren.
  8. Er det lagt ut informasjon om tilknytningsgebyr for vann og kloakk.

Informasjonen er vurdert og karaktergitt som god, middels og dårlig, og karakterskalaen har for hvert punkt gått fra 5 (best) til 0 poeng (dårligst)

Spørsmål pr. e-post

Vi har sendt to e-poster til alle kommunene:

1) Hvor mye koster det å få behandlet en byggesøknad for en enebolig?

2) Vi ønsker å skifte alle vinduene i eneboligen. Hvordan går vi frem?

Dersom vi har fått svar på den andre e-posten, har vi sendt en oppfølger-e-post hvor vi har bedt om råd og tips for hvilke vinduer vi bør velge for å få lavere strømregning. Kommunene har totalt fått inntil tre e-poster.

Ved svar innen ett virkedøgn er det gitt fem poeng på svarhurtighet, mens svar innen tre virkedøgn er gitt tre poeng, og svar innen fem virkedøgn er gitt ett poeng.

Svarkvaliteten er poenggitt med fem poeng for godt svar, og to poeng for middels svar. For å få poeng for innholdet, forutsettes det svar innen fem virkedager.

Hver kommune har fått to telefonhenvendelser

1) Er det etter de nye energikravene mulig å bruke tolagsvinduer når vi har 20 centimeter isolasjon i veggene?

2)  Hvordan beregnes vann- og kloakkgebyret? Etter boligens areal, målt forbruk, eller på annen måte?

Svarene på telefonhenvendelsene er vurdert og karaktergitt som godt, middels eller dårlig. Dersom vi ikke fikk svar på første oppringning, har vi forsøkt ytterligere en gang. Ved svar på andre forsøk er det trukket i poengene.

Spørsmål pr. telefon

For hele undersøkelsen er 100 poeng maksimalt oppnåelig. Karakterene er vektet gjennomsnitt.

Telefonhenvendelsene er gjort fra ikke sporbare nummer, mens e-posthenvendelsene er sendt fra private e-postadresser.

Vi har henvendt oss til kommunenes hoved-e-postadresse og sentralbordnummer, og det er opp til kommunene om det er førstelinjetjenesten som svarer eller om henvendelsene blir sendt fagavdelinger.

Internettsjekkene er gjort på høyhastighetslinjer, og hver nettsjekk er gjort av minst to personer. I tvilstilfeller har en tredje person vurdert informasjonen.

Undersøkelsen er utført av Forbrukerrådets faktagruppe på oppdrag fra Forbrukerrådets faggruppe for offentlige tjenester.

Se resultatene for Forbrukerrådets kommunetester

Abonner på vårt nyhetsvarsel