Uncategorized

Kommunetest 2013 – Dette har vi testet

12. oktober, 2015

Kommunetesten 2013 er bygd over samme lest som de i 2005 og 2007. Vi undersøker informasjonen vi får eller finner hos kommunen på flere sektorer og gjennom flere kontaktformer som internett, epost og telefon. Alle kommunene er undersøkt i disse tre testene.

OBS! Vi har beskrevet i stor detalj hva som er gjort på de enkelte sektorene. Vi er tilbakeholdne med å gi ut selve ordlyden da den for det første ikke oppklarer noe eller tilfører mer detaljinformasjon. For det andre har vi indikasjoner på at noen kommuner som har gjort det dårlig etterspør dette for å identifisere arbeidstakeren som har svart. Vi ønsker ikke å bidra til å identifisere arbeidstakere som kan bli utsatt for represalier.

Alle funn er evaluert og gitt karakter fra 0 til 100 (100 er best) og satt sammen til vektede gjennomsnitt sektorvis.

Internett

På internett har vi lett etter informasjon og hjelp på flere sektorer.

Vi har lett i to minutter for hvert spørsmål. Finner vi ikke det vi leter etter på denne tiden, får kommunen ingen poeng på dette punktet. Da regnes informasjonen som for bortgjemt eller for vanskelig å finne. For øvrig vurderes informasjonen etter relevans, kvalitet og detaljering.

Innenfor informasjon/administrasjon har vi lett etter generell informasjon om klagemuligheter  til kommunen.

Innenfor eldreomsorg har vi lett etter prisliste/prisinformasjon for hjemmehjelp.

Innenfor barnehage har vi lett etter elektronisk søknadsmulighet for barnehageplass.  Vi har også lett etter informasjon om barnehagenes søknadsfrist. Og til slutt har vi lett etter klagemuligheter på barnehagesøknad.

Innenfor SFO har vi lett etter prisinformasjon for et barn i SFO.

Innenfor tekniske tjenester har vi først lett etter pris/gebyr for en byggesøknad for oppføring av enebolig på 150 kvm. Deretter lette vi etter informasjon om saksbehandlingstid – både formell, forventet eller faktisk. Og til slutt informasjon om klagemulighet i byggesaker.

Innenfor gjeldsrådgivning har vi lett etter informasjon om kommunens gjeldsrådgivningstilbud. Dernest kontaktinformasjon til gjeldsrådgivningen – generell eller direkte kontaktinfo.

Innenfor kultur og idrett har vi lett etter informasjon om eventuelle svømmehallers  åpningstider for allment publikum.

Innenfor barnevern har vi lett etter informasjon om hvordan man kan varsle barnevernet.

Telefon

Vi har ringt to samtaler på to sektorer til alle landets kommuner. Vi har ringt som privatpersoner til kommunens sentralbord i vanlig arbeidstid (9.00 – 14.30). Kom vi ikke fram eller måtte vente mer enn fem minutter på svar, prøvde vi samme prosedyre en gang til. Svar bedømmes på informasjonskvalitet og servicegrad/ventetid. Manglende svar gir ingen poeng.

Innenfor gjeldsrådgivning ringte vi og fortalte at vi var i ferd med å få gjeldsproblem. Dersom vi ble spurt om navn, ba vi om å få være anonyme. Vi spør om det er noe kommune kan hjelpe med. Vi spør så om det finnes rådgivning. Hva er i tilfelle ventetiden. Vi spør så om det er mulig å bestille time. Vi fullfører ikke bestillingen. Til slutt noterer vi evt. råd vi får direkte i samtalen.

Innenfor idrett ringte vi og ba om opplysninger vedrørende svømmehaller. Vi spør først om det er flere svømmebasseng i kommune og i tilfelle hvor mange. Vi spør så om størrelsene på evt. basseng. Videre vil vite om de er i bruk og i tilfelle åpningstiden for allment publikum.

E-post

Vi har sendt  3 forskjellige eposter til kommunens sentrale epostadresse. Epostene er sendt fra vanlige gmail-kontoer og vi fremstår som vanlige innbyggere og avslører ikke at dette kommer fra Forbrukerrådet. Svarene er vurdere på svartid og kvalitet. Svartid på inntil fem virkedager gir både svartids- og kvalitetspoeng. Mellom fem og ti virkedager gir bare kvalitetspoeng. Svartid over ti virkedager får ingen poeng.

Innenfor sykehjem har vi sendt en epost med spørsmål om hva det koster for en person å bo på sykehjem pr måned. Videre ber vi om å få vite om prisen er fast eller variabel.

Vi spør også om ventetiden for sykehjemsplass.

Innenfor byggesak har vi sendt en epost der vi spør om hvorvidt det er søknadsplikt for oppsetting av en mur med oppgitte mål. Videre vil vi vite hva det er ved tiltaket som utløser søknadsplikten. Dessuten spør vi om pris og saksbehandlingstid.

Innenfor SFO sender vi en epost der vi sier at vi vurderer og flytte til kommunen og har barn i SFO-alder. Vi spør om kommunen har gjort kvalitetsundersøkelser. Hvis de har det ber vi om å få tilsendt undersøkelsen.

Abonner på vårt nyhetsvarsel