Uncategorized

Kommunetest 2013 – testfakta

12. oktober, 2015

Forbrukerrådet tester jevnlig servicen i norske kommuner. Nedenfor finner du mer informasjon om hva som er testet i 2013 og hvordan vi har gått frem.

Les mer om hva vi har spurt om

Testmedarbeidere har i regi av Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Hver eneste kommune har fått 19 henvendelser. Vi har sendt tre separate e-poster og ringt to telefonsamtaler til hver kommune. Og hos hver kommune har vi lett etter 14 forskjellige informasjonselement på internett.

Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 18 163 punkter.

I Oslo kommune har vi testet bydelene på felt som er bydelenes ansvarsområde, og Oslo kommunes sentralorganisasjon på felt som ikke hører inn under bydelene. Alle Oslo-resultat presenteres som resultat for Oslo kommune og ikke på bydelsnivå.

Testperiode

Testen er utført i mai og juni 2013. Vi har testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Vi har ikke testet tjenestenes kvalitet.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

I kontakt med kommunene har vi fremstått som innbyggere, slektninger til innbyggere eller som potensielle tilflyttere.

Spørsmål pr. telefon

Til sammen har to personer foretatt nesten 900 telefonoppringninger til kommunenes sentralbord/servicetorg. Dersom vi ikke har fått svar på første forsøk, har vi ringt tilbake ytterligere en gang. Telefonene er tatt fra private telefonnummer og i normal kontortid (9.30 – 15.00). Hver kommune har fått to telefonsamtaler med ett tema pr samtale, men flere spørsmål innenfor temaet. Totalt er det gjort 12 vurderinger for hver kommune bygget på telefonsamtalene. Der vi ikke har fått kontakt med kommunen, har kommunen ikke scoret poeng på telefondelen av undersøkelsen.

Spørsmål pr. e-post

Det er sendt tre forskjellige e-poster til hver kommune, til sammen 1329 e-poster. På bakgrunn av disse e-postene er det gjort 15 vurderinger av hver kommune. Dersom e-posten ikke er besvart innen fem virkedager, får kommunen ikke poeng for svartid. Likevel legger vi vekt på svarkvalitet dersom svaret kommer innen 10 virkedager. Svar etter 10 virkedager gir ingen poeng. Dette er en noe mildere bedømming enn i tidligere kommunetester.

Internettsjekk

På internett har 11 personer lett etter til sammen 6202 informasjonselement. På hver kommunes nettsider er det lett etter 14 informasjonselement fra forskjellige tjenestesektorer. Vi har tillatt oss å lete etter hvert informasjonselement i ca. 2 minutter. Til sammen er det brukt rundt en halv time pr. nettside. Har vi ikke funnet informasjonen da, anser vi den som for vanskelig å finne og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har informasjonen på sin side, og at vi ikke fant den. Det anser vi som for lite publikumsvennlig.

Poenggivning

De 41 henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester og sosiale tjenester veier tyngst, med 22,5 prosent hver. Pleie & omsorg og Barn & skole veier hver 20 prosent, Kultur & fritid veier 12,5 prosent og Informasjonstjenester fikk en vurdering og veier 2,5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0 – 100, hvor 100 er best. Vi har valgt å gi en kommune «godkjent»-stempel som servicekommune dersom kommunen oppnår minst 75 poeng. Det betyr at vi blir godt hjulpet med minst to tredeler av henvendelsene våre.

Undersøkelsen er utarbeidet og gjennomført av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig service og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe.

Les mer om hva vi har spurt om

Abonner på vårt nyhetsvarsel