Forside > Tester, guider og undersøkelser > Møbelundersøkelsen

UNDERSØKELSE

Møbelundersøkelsen

11. september, 2013

– Vi mottar et betydelig antall klager knyttet til feil og mangler på sittemøbler hvert år. Undersøkelsen viser at folk trenger mer informasjon. Gjør vi noe med det, så minsker vi konfliktnivået, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Lite informasjon fra selger

Tre av ti sier de ikke har mottatt informasjon om bruk av møblene (31 %). Det vanligste er å få muntlig informasjon fra selger (41 %). Etter det følger skriftlig informasjon fra butikken  (12 %), eller fra møbelprodusenten (10 %). Tre prosent har blitt henvist til en nettside.

– En typisk uenighet i våre meglingssaker når det gjelder møbler, er at selger skylder på feil bruk. Da er det viktig at selger har sitt på det tørre, og har gitt forbrukeren de nødvendige advarslene, legger Flesland til.

Tallene er omtrent de samme når det gjelder informasjon om rengjøring og vedlikehold. Det vanligste er å få muntlig informasjon fra selger (38 %). Etter det følger skriftlig informasjon fra butikken (14 %), eller produsenten (13 %).  Tre av ti mener de ikke har fått informasjon i det hele tatt (35 %).

Folk forventer å bli advart

– Undersøkelsen avdekker at forbrukeren har stor tillit til selger når de skal kjøpe et sittemøbel, og det er et stort ansvar for bransjen, sier Randi Flesland.

På spørsmål om butikken ville advart dem hvis møbelet de ønsket å kjøpe ikke er tilpasset deres bruk, sa de aller fleste seg enig i at butikken ville advart dem (87 %). I samme undersøkelse sier over halvparten at de allerede på forhånd hadde bestemt seg for hva slags sittemøbel de skulle kjøpe (57 %). Av de som hadde bestemt seg, ble bare én prosent overtalt til å velge et annet produkt.

Avslappet vedlikehold

Forbrukerne har et avslappet forhold til vedlikehold, viser undersøkelsen. Støvsuging (43 %) og tørr klut (38 %) er den vanligste formen for vedlikehold. På den annen side er det svært få som impregnerer skinnet, eller stoffet, jevnlig. Kun én prosent gjorde dette mer enn en gang i måneden, og nesten halvparten gjorde det ikke i det hele tatt (46 %) Det på tross av at de har fått opplysning om det.

–  Det er viktig å holde møblene ved like. Manglende vedlikehold kan føre til unødvendige skader, og her har selger et særlig ansvar å sikre at forbrukeren forstår betydningen av å gi møblet et god behandling, påpeker Randi Flesland.

Møbelundersøkelse