Forside > Tester, guider og undersøkelser > Fritt brukervalg i hjemmetjenesten
Flere norske kommuner tilbyr fritt brukervalg av hjemmetjenester. En undersøkelse gjort for Forbrukerrådet, viser at det er store forskjeller mellom kommunene på hvor godt de informerer om ordningen.

Stadig flere kommuner tilbyr fritt brukervalg av hjemmetjenester. Fritt brukervalg innebærer at eldre og syke kan velge mellom kommunale og kommersielle tilbydere av hjemmetjenester.

Forbrukerrådets oppfordringer til kommuner med fritt brukervalg:

1. Det skal finnes god, og lett tilgjengelig informasjon om ordningen. Dette inkluderer informasjon på nett, på papir, og at kommunens representanter er flinke til å informere brukerne i personlige møter.

2. Det skal være enkelt å bytte tilbyder. Bytteskjema må være lett tilgjengelig både elektronisk og på papir. Det bør også være mulig å bytte tilbyder per telefon.

3. Det må legges til rette for faste hjemmehjelpere. De fleste brukere setter pris på å slippe å forholde seg til nye mennesker hver gang. Dette gjør hjelpen også mer effektiv når hjelperne kjenner brukerne.

Se pressemeldingen her.

Vår vurdering av norske kommuner som har fritt brukervalg:

Bergen
Bergen kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 God Grønt smile fjes, ikon

I Bergen finnes det fire kommersielle tilbydere av hjemmehjelp og en kommersiell tilbyder av hjemmesykepleie.

Vurdering: Bergen kommune har en egen nettside om fritt brukervalg med god, relevant informasjon. Alle tilbydere presenteres i egne brosjyrer, som også deles ut ved hjemmebesøk. Mulig å bytte både digitalt og på papir. To av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper. 

 Bærum
Bærum kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 God Grønt smile fjes, ikon

I Bærum finnes det fire kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. Tre av disse tilbyr også hjemmesykepleie.

Vurdering: Kommunen har en meget god side på nett med egne brosjyrer og lenker til samtlige kommersielle tilbydere. Det finnes også skjema for valg/bytte av leverandør på papir og svært fine brosjyrer. Tre av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper.

Moss
Moss kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 God Grønt smile fjes, ikon

I Moss finnes det fire kommersielle tilbydere av hjemmehjelp og en kommersiell tilbyder av hjemmesykepleie.

Vurdering: Kommunen har en egen nettside med kort, konkret og oppdatert informasjon. På siden finner man lenker til tilbyderne med relevant informasjon. Valg/bytte av leverandør skjer per telefon. Ved hjemmebesøk medbringes brosjyre med den samme informasjonen.  To av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper.

Tønsberg
Tønsberg kommune Hjemmehjelp
 God Grønt smile fjes, ikon

I Tønsberg finnes det fire kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Det er enkelt å finne informasjon om fritt brukervalg på kommunens nettsider. Informasjonen om de ulike tilbyderne er konkret og meget god. Informasjonen om tilbyderne inkluderer kontaktinformasjon og informasjon om hvilke tjenester som tilbys. Det finnes imidlertid ingen søknadsskjema eller bytteskjema, men det informeres om at bytte av leverandør ordnes på telefon. På hjemmebesøk får brukerne utdelt brosjyre med samme informasjon som ligger på nett. Tre av de kommersielle tilbyderne tilbyr fast hjelper. 

Oppegård
Oppegård kommune Hjemmehjelp
 God Grønt smile fjes, ikon

I Oppegård finnes det to kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: På kommunens nettsider er det enkel, lettfattelig informasjon om fritt brukervalg, med lenke til relevant og god informasjon fra hver tilbyder, inklusiv den kommunale. Alle tilbyderne oppgir god kontaktinformasjon. Ved personlig kontakt får brukerne en brosjyre med informasjon om ordningen og om de ulike tilbyderne. En av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper.

Oslo
Oslo kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 God Grønt smile fjes, ikon

I Oslo finnes det totalt ti kommersielle firmaer som leverer hjemmehjelpstjenester, i tillegg til de kommunale tilbudene som er bydelenes hjemmetjeneste og Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde. Ikke alle tilbydere er tilgjengelige i alle bydelene.

Vurdering: Bydelenes tjenester presenteres på en oversiktlig og nøktern måte på kommunens nettside. Informasjonen er fyldig og relevant og inkluderer kontaktinformasjon, kart, bytteskjema og relevante lenker. Ved personlig kontakt får man tilsendt fine brosjyrer og informasjonsark som gir god, konkret informasjon, uten reklamepreg. Fast hjelper tilbys av en av de kommersielle og en av kommunens tilbydere.

 Ålesund
Ålesund kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 God Grønt smile fjes, ikon

I Ålesund finnes det to kommersielle leverandører av hjemmehjelp og en kommersiell tilbyder av hjemmesykepleie.

Vurdering: Kommunen har god informasjon på en godt oppdatert nettside som er lett å finne frem til. På nettsiden ligger det lenker til leverandørene og til brosjyre med utfyllende informasjon om fritt brukervalg. Det finnes også en brosjyre som blir delt ut på hjemmebesøk. Brosjyren er en presentasjon av tilbyderne og inneholder god informasjon. Brukerne får også utdelt skjema for valg og bytte. En av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper. 

Arendal
Arendal kommune Hjemmehjelp
 Middels Gult skeptisk fjes, ikon

I Arendal finnes det to kommersielle tilbydere på hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Kommunens nettsider inneholder relevant informasjon, om enn ingen konkret informasjon om de to tilbyderne. Navnet på de kommersielle tilbyderne fremkommer kun på leverandørbytteskjemaet. Kommunen har enkle papirbrosjyrer som sendes ut, men disse finnes ikke på nettsidene. Det finnes ingen informasjon om muligheten for fast hjelper.

 Drammen
Drammen kommune Hjemmehjelp
 Middels Gult skeptisk fjes, ikon

I Drammen finnes det to kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: På kommunens nettsider finnes det kun seks linjer om ordningen, hovedsakelig en oversikt over de to tilbyderne av hjemmehjelp, samt kommunens tjeneste. Det ligger også lenker til nettsidene til de kommersielle tilbyderne, men ingen informasjon om det kommunale tilbudet. Det står kort at det går an å bytte leverandør uten at det må begrunnes fra brukerens side. Det legges det ved en brosjyre om ordningen med fritt brukervalg når vedtaksbrevet sendes ut. Brosjyren er informativ, lettlest, med fin layout og relevant informasjon. Kommunen tilbyr fast hjelper, men dette nevnes ikke på nettsidene. 

Kristiansand
Kristiansand kommune Hjemmehjelp
 Middels Gult skeptisk fjes, ikon

I Kristiansand finnes det en kommersiell tilbyder av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Det er vanskelig å finne frem til rett side med informasjon på kommunens nettsider. Når siden først blir funnet, inneholder den imidlertid mye relevant informasjon om tilbyderne, samt valg, bytte og pris. Det er svært vanskelig å få kontakt med kommunen på telefon. Når kommunen gjør sitt vedtak om hjelp, får brukerne en informasjonsbrosjyre om de to tilbyderne. Det finnes ingen tilbud om fast hjelper. 

Stavanger
Stavanger kommune Hjemmehjelp
 Middels Gult skeptisk fjes, ikon

I Stavanger finnes det en kommersiell tjenesteyter av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Kommunen har nøktern faktainformasjon på nettsidene med lenker og kontaktinformasjon til både kommunal og kommersiell tilbyder. Nettsidene til den kommunale tjenesten og kommersielle tilbyderen inneholder imidlertid begrenset informasjon. Kommunen har ingen brosjyrer til brukerne, selv om de skriver på nettsidene sine at de har dette. På hjemmebesøk gis det kun muntlig informasjon. Den kommersielle aktøren tilbyr fast hjelper, og kommunen tilbyr også dette «i størst mulig grad».

Time
Time kommune Hjemmehjelp
 Middels Gult skeptisk fjes, ikon

I Time finnes det to kommersielle tilbydere på hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Nettsidene inneholder kort og konkret informasjon med lenker til de kommersielle leverandørene. Det finnes imidlertid ingen informasjon om muligheten til å bytte leverandør dersom man er misfornøyd. Videre er kontaktinformasjonen for å få mer informasjon utdatert. Vi må ringe flere ganger før vi kommer i kontakt med noen som kan svare oss. Ved personlig kontakt gis det kun informasjon om en av tre leverandører (en av de kommersielle) fordi det er den mest brukte tilbyderen. Informasjonsarket om en av de kommersielle tilbyderne er et enkelt ark i sort-hvitt. Den gode informasjonsbrosjyren som ligger på nettsidene, blir ikke delt ut på hjemmebesøk. De to kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper. 

 Asker
Asker kommune Hjemmehjelp og hjemmesykepleie
 Dårlig Rødt surt fjes, ikon

I Asker finnes det tre kommersielle tilbydere av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: Det er ingen informasjon på kommunens nettsider. Ved personlig kontakt og når kommunen gjør vedtak om hjemmehjelp, får brukerne tilsendt ark med informasjon om de fire tilbyderne. Arket inneholder kort og noe mangelfull informasjon om hver leverandør, samt kommunens serviceerklæring for hjemmehjelp. To av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjelper. 

Eide
Eide kommune Hjemmehjelp
 Dårlig Rødt surt fjes, ikon

I Eide finnes det en kommersiell tilbyder på hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: På kommunens nettsider, finnes det ingen informasjon om fritt brukervalg. i kommunen. Ved personlig kontakt, får brukerne kun muntlig informasjon og en enkel brosjyre i papirform om den kommersielle tilbyderen. Det finnes ingen informasjon om det kommunale tilbudet. Det er heller ingen skjema (søknadsskjema, bytteskjema) tilgjengelig. Ingen av aktørene tilbyr fast hjelper.

Frogn
Frogn kommune Ukjent
 Dårlig Rødt surt fjes, ikon

I Frogn skulle fritt brukervalg for hjemmehjelp innføres i juni 2015 med to kommersielle leverandører, men vi har ikke klart å få dette bekreftet.

Vurdering: Det er ingen informasjon om ordningen på kommunens nettsider- utover et par linjer om at kommunen har innført fritt brukervalg. Det er ingen informasjon om tilbyderne. I en epost  bekrefter kommunen at fritt brukervalg er innført, uten å gi ytterligere informasjon om ordningen. Det er uvisst om det tilbys fast hjelper.

Ski
Ski kommune Hjemmehjelp
 Dårlig Rødt surt fjes, ikon

I Ski finnes det en kommersiell tilbyder på hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: På kommunens nettsider opplyses det om at det finnes fritt brukervalg i kommunen, men uten at det gis noen informasjon om ordningen og tilbydere. Ved personlig kontakt deles det ut brosjyre med generell informasjon, presentasjon av tilbyderne og et skjema for bestilling og bytte av leverandør. Ingen av aktørene tilbyr fast hjemmehjelper.

Ullensaker
Ullensaker kommune Hjemmehjelp
 Dårlig Rødt surt fjes, ikon

I Ullensaker finnes det to kommersielle tjenesteytere av hjemmehjelp. Det er ingen konkurranse på hjemmesykepleie.

Vurdering: På kommunens nettsider informeres det om at fritt brukervalg er vedtatt med oppstart som er utsatt på ubestemt tid. Det finnes ingen ytterligere informasjon på nettsidene. Ved kontakt til kommunen viser det seg at ordningen ble innført i mars 2015. Kommunen har en fin brosjyre som deles ut til brukerne. En av de kommersielle aktørene tilbyr fast hjemmehjelper. 

 

Om fritt brukervalg

21 norske kommuner tilbyr i dag fritt brukervalg av hjemmetjenester, ifølge NHO Service. I de fleste kommunene gjelder dette kun hjemmehjelp (rengjøring osv.), men noen kommuner har også fritt brukervalg av hjemmesykepleie.
Fritt brukervalg er mest utbredt i de store kommunene. Blant landets 10 største kommuner er det kun Trondheim, Fredrikstad og Sandnes som ikke har vedtatt fritt brukervalg.

Flere av de kommersielle tilbyderne opererer i flere kommuner, mens noen tilbydere er lokale og opererer kun i én kommune. For å kunne være en del av fritt brukervalg-ordningen i en kommune, må leverandøren ha kommunal godkjenning og en avtale med kommunen.

Prosedyren for å få hjelp i hjemmet er den samme uavhengig av om man ønsker kommunal eller kommersiell hjelp. Brukeren må først sende søknad til kommunen, som gjør vedtak og bestemmer omfanget av hjelp.

Prisen fastsettes i kommunale vedtak i den enkelte kommune og er den samme uavhengig av hvilken tilbyder som benyttes.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Bare Fakta, på oppdrag fra Forbrukerrådet, i mai 2015. Vurderingen av kommunenes informasjon på internett er oppdatert i januar 2016.

Undersøkelsen har vurdert informasjon om fritt brukervalg  som kommunene gir på sine nettsider, i personlig møte med brukeren, og som de kommersielle tilbyderne gir på nett og i brosjyrer.

Smilefjeset er gitt etter en samlet vurdering hvor informasjon på internett er vurdert som noe viktigere enn informasjon i papirform og ved personlig kontakt.

I tillegg til de kommunene som er undersøkt har også Stjørdal, Hvaler og Høyanger og Tromsø fritt brukervalg. Ålesund er på vei ut av ordningen i den forstand at det ikke gis nye konsesjoner fremover.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker