Forbrukerrådet har foretatt en undersøkelse på hvor mange boliger som blir forsøkt kuppet ved boligsalg. Undersøkelsen tar utgangspunkt i boligmarkedet i Oslo.

Det fremkommer at alle typer boliger forsøkes kuppet, riktignok er det boliger uten forkjøpsrett som oftest blir forsøkt kuppet.  Undersøkelsen viser at samtlige selgere som har avslått kuppforsøk fra kjøpere, har tjent på det. Selgeren opplever kuppforsøk som ubehagelig når kjøper tar direkte kontakt – og det føles urettferdig å avlyse visninger overfor andre potensielle kjøpere.

Fra undersøkelsen går det fram at kjøper forsøker å kuppe boliger, fordi de selv har opplevd «drømmeboligen» bli kuppet og visningen avlyst. Både selger og kjøper mener kupping bør forhindres, og at boliger bør bli solgt mer organisert, særlig når det er oppnevnt meglere.

Se også Forbrukerrådets pressemelding «Hver tredje bolig blir forsøkt kuppet».

Rapport om kupping av bolig