Forside > Tester, guider og undersøkelser > Forbrukerundersøkelsen Consumer Markets Scoreboard 2016
Resultatene er fra EU-kommisjonens store forbrukerundersøkelse er klare. Undersøkelsen gjennomføres annenhvert år i 28 EU medlemsland inkludert Norge og Island.

Om Consumer Markets Scoreboard 2016

EU-kommisjonens store måling om forbrukernes tillit og erfaringer med ulike markeder for varer og tjenester. Resultatene fra årets scoreboard viser at på europeisk nivå fungerer de fleste markedene bedre for forbrukerne enn for to år siden. Spesielt har forbrukernes tillit til at leverandørene følger forbrukerbeskyttelseslovene økt i alle de 42 delmarkedene som er undersøkt.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge forbrukernes opplevelser av 42 delmarkeder. Resultatene presenteres i en MPI-indeks. Undersøkelsen er blitt gjennomført siden 2010. I årets undersøkelse deltok 84 000 forbrukere i hele Europa, blant annet i 3000 Norge. Hvert delmarked blir vurdert av 500 forbrukere i hvert land.

Market Performance Indicator (MPI) er en indeks som består av fem komponenter:
1) Hvor lett/vanskelig det er å sammenligne tilbud i markedet
2) tillit til bedrifter i markedet
3) hvorvidt markedet lever opp til forbrukernes forventninger
4) forbrukernes tilfredshet med antall tilbydere og vareutvalg
5) opplevde problemer og økonomiske velferdstap i markedet.

Hvert delmarked gis et score fra 0-100 og blir rangert ut fra hvordan det skårer i forhold til de andre markedene.

I tillegg vurderes markedene ut fra to andre indikatorer:
1) antall forbrukerklager i markedet
2) hvor ofte forbrukere bytter leverandør og hvor lett/vanskelig det oppleves å bytte

Consumer Market Scoreboard Rapport

På bunn i Europa på kjøtt og grønt

Innenfor enkelte delmarkeder er norske forbrukere mindre fornøyde. Nordmenne er blant Europas aller minst fornøyde med maten vi kjøper. Kun i Bulgaria og Kroatia er misnøyen større.
https://www.forbrukerradet.no/presse/pa-bunn-i-europa

Produkt Informasjon Evaluering
EU, flagg. Illustrasjon. Eu-gjennom
snitt
Kjøtt- og kjøttprodukt 80,6
Frukt og grønnsaker 81,6
Brød, korn, ris og pasta 83,3
Finland, flagg. Illustrasjon. Finland
Kjøtt- og kjøttprodukt 81,2
Frukt og grønnsaker 81,5
Brød, korn, ris og pasta 86,4
Danmark, flagg. Illustrasjon. Danmark
Kjøtt- og kjøttprodukt 79,4
Frukt og grønnsaker 80.1
Brød, korn, ris og pasta 83,1
Sverige, flagg. Illustrasjon. Sverige
Kjøtt- og kjøttprodukt 75,9
Frukt og grønnsaker 76,9
Brød, korn, ris og pasta 82,5
Norge, flagg. Illustrasjon. Norge
Kjøtt- og kjøttprodukt 71,4
Frukt og grønnsaker 72,5
Brød, korn, ris og pasta 78,0
Croatia, flagg. Illustrasjon. Croatia
Kjøtt- og kjøttprodukt 69,1
Frukt og grønnsaker 71,4
Brød, korn, ris og pasta  75,2
Bulgaria, flagg. Illustrasjon. Bulgaria
Kjøtt- og kjøttprodukt 68,1
Frukt og grønnsaker 70,6
Brød, korn, ris og pasta  75,2
Island, flagg. Illustrasjon. Island
Kjøtt- og kjøttprodukt  75,0
Frukt og grønnsaker 71,4
Brød, korn, ris og pasta  77,5