Forside > Tester, guider og undersøkelser > Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikringer
Rapporten presenterer bolighandelen, ansvarsforholdene, forsikringsordningene og reklamasjonsreglene fra et mangfold av helt ulike perspektiver og interesser

Rapporten er utviklet av Forbrukerrådet med støtte av Barne- og likestillingsdepartementet.

Forbrukerrådet gjennomgått 22 rettssaker om boligtvister, fra tingrett og lagmannsrett, som involverte slike forsikringer. Av de totalt 45 kjøperne og selgerne (i én av sakene var også de tidligere selgerne involvert), har vi intervjuet 21 kjøpere og 17 selgere stilt opp til intervju. Forbrukerrådet har også gjennomført intervjuer med interesseorganisasjoner og andre aktører i boligbransjen og forsikringsbransjen. Inkludert de 38 intervjuene med boligselgere og boligkjøpere, har vi totalt gjennomført 95 intervjuer. Intervjuene er gjennomført ansikt-til-ansikt, over telefon, e-post og chat. Intervjuobjekter som er sitert har fått anledning til å se sine sitater. Intervjuene ble gjennomført første halvdel av 2016.

Rapporten konkluderer med at antallet reklamasjoner er høyt, og at konfliktnivået har vært økende ved at flere saker går til Finansklagenemnda for eierskifte. Dette bekreftes fra flere hold. Eierskifteforsikringsselskapene mener ofte konfliktnivået er lavt og påpeker at en «henvendelse» fra en boligkjøper ikke er ensbetydende med at boligkjøper vil «klage», men selskapene viser i andre sammenhenger til at konfliktnivået er høyt, og at boligkjøperne er aggressive.

Boligkjøperne er svært kritiske i rapporten. Det er en kritikk som rammer forsikringsaktører, men i stor grad også eiendomsmeglere og takstmenn, og ikke minst takstmenn som opererer på vegne av eierskifteforsikringsselskaper. Boligkjøpernes opplevelse er at de må presse profesjonelle aktører til å ta ansvar. En slik prosess kan ta flere år, ledsages av en vedvarende, belastende usikkerhet om fremtiden og innebærer en stor, ekstra risiko for forbrukeren i form av saksomkostninger. For å nå frem med krav er en boligkjøper i mange tilfeller nødt til å vinne en domstols støtte for en påstand om at selgeren brøt loven ved boligsalget, eller selv tape store beløp eller bli ruinert.

Rapport om Eierskifteforsikringer og boligkjøperforsikinger

Relaterte saker