Forside > Tester, guider og undersøkelser > Test av fastleger: Sjekk ditt fastlegekontor
Risavika legesenter er beste fastlegekontor i testen, og oppnår 78,2 poeng av 100 mulige. På bunn i testen finner vi 24 fastlegekontor som totalt bare får to poeng hver.

Hittil har Forbrukerrådet testet kommuner og stat. Denne gangen står er den mest brukte helsetjenesten – fastlegetjenesten – for tur. De 1374 kontorene i testen får poeng for å være imøtekommende og gi god og relevant informasjon, og for å være lett tilgjengelig digitalt. Medisinskfaglige vurderinger er ikke testet.

Bare 2,5 prosent (31 fastlegekontor) kommer ut med grønt, et godkjentstempel de oppnår med en totalscore på minst 67 poeng. Dette inneværer at de får minst to tredeler av full score.

Ti på topp – hele landet

Fastlege
kontor
Generell info Konkret info Konkret service Digitale tjenester Sum
Risavika Legekontor 100,0 71,0 94,0 70,0 78,2
Fastlegene Colosseum 96,0 62,5 100,0 70,0 75,6
Hof legekontor 100,0 50,0 100,0 80,0 74,0
Cc Vest Legesenter 100,0 60,0 94,0 70,0 73,8
Best Helse 96,0 48,0 100,0 80,0 72,8
Rosenhof Legegruppe 96,0 50,0 100,0 70,0 70,6
Lenangen Helsesenter 76,0 61,0 88,0 70,0 70,6
Årnes Legesenter 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5
Strand Legesenter 100,0 48,0 100,0 70,0 70,2
Jondal Legekontor 96,0 60,0 100,0 55,0 70,1

 

Sjekk hvordan ditt fastlegekontor kommer ut blant alle i hele landet

Les om undersøkelsens metode, kriterier og spørsmål

Forbrukerrådet har kontaktet fastlegelegekontorene på telefon, epost og lett etter informasjonen på deres nettsteder. Det viser seg at det er enorme forskjeller på hvor gode landets leger er til å gi grunnleggende og relevant informasjon og hvor tilgjengelige og imøtekommende de er.

Før man blir pasient, må vi velge fastlege. Dette valget er i praksis et forbrukervalg, vi sitter med lite informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. Det er viktig for oss å få en pekepinn på hvordan de møter oss. Får vi god informasjon, og blir vi trygget på veien til fastlegen når vi selv er syke, når barna våre har feber eller den eldre i familien trenger legehjelp?

Hva gjør de på topp gode og de i bunn dårlige

Det som først og fremst kjennetegner de på topp er at de gjør det jevnt godt og ikke faller gjennom på noen kategori (generell info / konkret info / konkret serivce / digitale tjenester). Dernest at de scorer godt der mange har gjort det svakt. Det er tjuefire kontor som får dårligste poengsum med bare to poeng hver totalt. Altså har vi bare funnet enten telefonnummer på nett, eller at de faktisk har åpningstid på telefonen. De nest dårligste har fire poeng og de teller ytterligere tjueto kontor (totalt to prosent). De har begge de nevnte funnene, altså telefonnummer på nett og åpningstid på telefonen, men ingenting annet.

Les mer om funnene her

Fylkesvis rangering

Her er fastlegekontorene rangert etter fylke. Slik kan både fastlegene og pasientene sjekke hvordan sitt fastlegekontor kommer ut i testen i forhold til andre i sitt fylke.

Noen funn fra undersøkelsen

Les om metoden 
Spørsmål og metoden eller spesifikke resultater kan rettes til jarle.oppedal@forbrukerradet.no

  • 27 prosent har ikke nettside.
  • Nær halvparten har ikke informasjon om fastlegene på nett.
  • Halvparten er på Facebook
  • 79 fastlegekontorer åpner for direkte kommunikasjon med publikum i Facebook-meldinger
  • 85 prosent svarer innen neste dag på epost/sms, mens 11 prosent svarer ikke.
  • 63 prosent svarer på telefon innen to minutter. 14 prosent svarer ikke innen det er gått fire minutter.

Les om metoden 

Les om funnene i Forbrukerrådets pressemelding

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker