Forside > Tester, guider og undersøkelser > Analyse av aksjefond – flaks eller dyktighet?
Hva kan man forvente lønner seg – indeksfond eller aktive fond? Forbrukerrådet har undersøkt om aksjefond som har slått referanseindeksen evner å gjenta prestasjonen.

På kort og mellomlang sikt vil det alltid finnes aktive fond som vil gjøre det bedre enn gjennomsnittet. Denne innsikten er imidlertid til liten nytte for kunden hvis det er tilnærmet umulig å vite hvilke fond dette er på forhånd. Forbrukerrådets rapport indikerer at flaksen er større enn dyktigheten. Fond som har gjort det bra i en periode viser ikke høyere sannsynlighet for å slå indeksen i neste periode enn fond som gjorde det dårlig.

Denne rapporten utgjør del 2 i Forbrukerrådets undersøkelse av gebyrer i aksjefond – hvor intensjonen er å kartlegge om det lønnsomt for kunden å velge aktive fond fremfor indeksfond? Målet er å gi forbrukerne et nøytralt og faktabasert beslutningsgrunnlag ved kjøp av fond.

Foto: Wikimedia

Rapport del 2: Analyse av aksjefond flaks eller dyktighet

Rapporten er en videreføring av del 1 som ble publisert i februar 2018. Den første rapporten analyserte aktive aksjefond som gruppe. Mens del 2 rapporten går dypere ned i tallmaterialet og studerer undergruppene av aksjefond. Rapporten studerer særskilt de fondene som i en periode har slått referanseindeksen. Spørsmålet er om slike tilsynelatende gode prestasjoner gjentar seg i neste måleperiode.

Del 1 viste at et stort flertall av de aktive globale aksjefondene ga svakere avkastning enn et gjennomsnittlig globalt indeksfond over en periode på 20 år. Som forventet kunne enkeltstående aktive globale aksjefond likevel vise til høyere avkastning enn indeksfondene. Rapporten ga ikke utfyllende svar på om disse fondene kunne forventes å være bedre valg enn indeksfondene. Det forsøker del 2 å gi svaret på.

Rapport del 1: Velge aktive aksjefond eller indeksfond?

Relaterte saker