Forside > Tester, guider og undersøkelser > Flere barn og unge drikker energidrikk
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges bruk av energidrikker og faktorer knyttet til energidrikk, slik som hvor og hvorfor energidrikk drikkes, og opplevelse av eventuelle bivirkninger.

Undersøkelsen er gjennomført med 946 barn og unge i alderen 10-18 år, og den er gjennomført av Norstat på oppdrag for Forbrukerrådet.

Rapport 2018 – Energidrikk, barn og unge

 • Halvparten av barn og unge i alderen 10-18 år drikker energidrikk. Gutter drikker mer enn jenter, og andelen som drikker energidrikk øker med alderen. ‐ Fra 2015 til 2018 har andelen barn og unge som drikker energidrikk økt betydelig, og mest blant de som er yngre enn 16 år, når sammenlignet med undersøkelsen som Forbrukerrådet fikk gjennomført høsten 2015:
  • 10-12 år: økning fra 8% til 19%
  • 13-15 år: økning fra 32% til 53%
  • 16-18 år: økning fra 62% til 70%
 • En av seks (16%) gutter drikker energidrikk 3 dager i uka eller oftere.
 •  13-15-åringer (28%) oppgir å drikke energidrikk 1-2 ganger i uka i større grad enn de andre aldersgruppene, hhv 7 % og 21 % hos de på 10-12 år og 16-18 år.
 • Over halvparten oppgir å drikke en boks tilsvarende 0,5 liter når de drikker energidrikk. De mellom 13-18 år drikker langt oftere 0,5 liter enn de mellom 10-12 år.
 • Hos de mellom 10-15 år oppgir fire av ti at de drikker energidrikk fordi vennene deres gjør det. For de mellom 16-18 år er dette ikke like viktig.
 • 16% av de på 10-12 år oppgir reklame som årsak til at de drikker energidrikk, mens kun 8 og 1 prosent blant de på hhv 13-15 og 16-18 år oppgav dette som årsak.
 • I alle aldersgrupper er det vanligst å drikke energidrikk hjemme hos seg selv, hos andre eller ute med venner. 70% av de på 16-18 år sier at de drikker energidrikk på skolen.

Relaterte saker