Forside > Tester, guider og undersøkelser > Erfaringsrapport om Silver: Fra sølv til gråstein
Silver ble det første livselskapet i Norge som er satt under offentlig administrasjon. Ledelse og aksjonærer har fremstilt saken som et statlig overgrep. Denne rapporten viser at det er mer presist å beskrive inngrepet som en statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler.

Erfaringen fra rapporten aktualisert ved at regjeringen 2. mai 2018 lukker høringen om NOU18:3 «Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren. Rapporten danner et viktig bakteppe for Forbrukerrådets høringssvar.

Erfaringsrapport om Silver: Fra sølv til gråstein

Modell for beregning av verdi av rentegaranti i pensjonsordninger

Høringsuttalelse om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren