Forside > Tester, guider og undersøkelser > Forbrukerutfordringer i markedet for høyhastighetsbredbånd

UNDERSØKELSE

Forbrukerutfordringer i markedet for høyhastighetsbredbånd

24. mai, 2018
Forbrukerrådet gjennomgikk høsten 2017 markeds- og konkurransesituasjonen i markedet for høyhastighets bredbånd. Rapporten avdekket at det er fortsatt er mye ugjort.

Med bakgrunn i funnene foreslår Forbrukerrådet følgende tiltak:

 1. Data om bredbåndsmarkedet må tilgjengeliggjøres
  De kommersielle aktørene bør vise hvor de leverer bredbånd, slik at det er mulig å vurdere alternative teknologier, hastigheter og priser.
 2. Det bør utarbeides en veileder for borettslag
  Boligsammenslutninger bør få økt innkjøpsmakt ved kjøp av høyhastighets bredbånd, for eksempel ved gå sammen om å stille krav til etablering av tekniske grensesnitt.
 3. Det bør legge til rette for større og rimeligere datapakker
  Små datakvoter hindrer konkurransen med fast bredbånd, og bør uansett økes for å møte kundenes ønsker og forventninger.
 4. Bredbånd bør gjøres til en rettighet
  Tilgang på høyhastighetsbredbånd bør gjøres til en rettighet, for å unngå at det utvikler seg digitale klasseskiller.
 5. Økt regulering ved monopoladferd
  Dersom fravær av grossistregulering av bredbåndsaksess fører til monopoladferd i form av høyere priser og dårligere tjenestetilbud, bør det gripes inn mot dette.

 

Rapport: Forbrukerutfordringer i bredbåndsmarkedet