Forside > Tester, guider og undersøkelser > Nordmenns byttevaner – finansielle tjenester
Seks av ti kontakter banker og forsikringsselskap uten å ha aning om hvor mye de kan forvente å spare.

Undersøkelsen kartlegger forbrukernes prute- og bytteaktiviteter når det gjelder bank- og forsikringstjenester, hvilke digitale verktøy og andre tjenester som blir tatt i bruk i en slik prosess, samt årsaker til at forbrukerne ikke bytter leverandør eller reforhandler avtaler.

Nordmenns byttevaner – finansielle tjenester