Forside > Tester, guider og undersøkelser > Reparasjon av hvitevarer: Liten åpenhet om priser
LG og Whirlpool vil ikke svare på hvor mye det koster deg å reparere deres hvitevarer. Også verksted-kjeden Elesco hemmeligholder sine priser. Miele, Electrolux og ES-kjeden praktiserer åpenhet.

At reparasjoner er dyrt her i landet, er ingen stor nyhet. Men hvor mye må du egentlig punge ut med hvis det oppstår feil på vaskemaskinen eller tørketrommelen din? I arbeidet med å forsøke å besvare disse spørsmålene, har Forbrukerrådet møtt på en uvanlig lukket bransje. Flere av aktørene vi har tatt kontakt med, er svært lite villige til å opplyse om hvilke priser de opererer med.

Hva koster oppmøte, feilsøking og reparasjon på vaskemaskiner og tørketromler? Hvitevareprodusentene LG og Whirlpool har ikke besvart et eneste av Forbrukerrådets spørsmål. Det samme gjelder verkstedkjeden Elesco. Takket være Miele, Electrolux og ES-kjeden kan imidlertid Forbrukerrådet gi deg svar på mange spørsmål omkring reparasjon av hvitevarer. Foto: Colourbox

Mange spørsmål oppstår

Hvorfor maser Forbrukerrådet med dette? Reparasjoner på hvitevarer dekkes jo over reklamasjon? Jo, så lenge feilen ikke skyldes normal slitasje eller brukerfeil, har vi takket være Forbrukerkjøpsloven fem år reklamasjonsrett på mange produkter, deriblant hvitevarer. Dermed vil reparasjon av de fleste feil være gratis de fem første årene.

Etter at femårsgrensen er passert, må du imidlertid selv betale for reparasjoner. Og dermed oppstår en rekke spørsmål: Hva vil det koste å identifisere feilen? Hva vil det koste å utbedre den?  Vil kostnadene ved feilsøking og reparasjon bli så høye at det ikke lønner seg å reparere i det hele tatt?

Se svarene Forbrukerrådet har innhentet her

Krever hjemmebesøk

Hvis det oppstår feil på en PC eller en espresso-maskin, kan du selv levere produktet til forhandleren eller service-verkstedet. Dermed vil kostnadene knyttet til å identifisere feilen begrenses.

Men når vaskemaskinen, tørketrommelen eller andre store hvitevarer slutter å fungere, vil du normalt være avhengig av at serviceteknikeren kommer hjem til deg. Og dermed begynner kostnadene å løpe allerede i sammenheng med feilsøking og diagnose. Utgiftene kommer altså før du vet om det vil lønne seg å reparere maskinen eller ikke.

Denne usikkerheten øker risikoen for at mange av oss ikke «tar sjansen på» å sette i gang en reparasjonsprosess og at vi i stedet kaster maskinen.

Stor motvilje mot åpenhet

Dette er bakgrunnen for at Forbrukerrådet har forsøkt å kartlegge priser og kostnader i hjemmeservice-markedet. Men dette arbeidet skulle altså vise seg å bli vanskelig. Vi har erfart  – med noen få hederlige unntak – en utbredt motvilje mot å besvare våre spørsmål. Hvitevareprodusentene LG og Whirlpool har vært spesielt motvillige og har valgt å ikke besvare et eneste av våre pris-spørsmål. Også Samsung preges av liten åpenhet, mens BSH – som blant annet fører Bosch og Siemens – har vært noe mer åpne. I den andre enden av skalaen finner vi Miele, som besvarer samtlige av Forbrukerrådets spørsmål. Også Electrolux praktiserer stor åpenhet.

Åpenhet hos ES-kjeden

Vi har også bedt de to store verksted-kjedene på hvitevare-området informere oss om hvilke priser de opererer med. ES-Kjeden har utvist stor åpenhet om sine prisstrukturer, mens hovedkonkurrenten Elesco ikke har besvart noen av våre prisrelaterte spørsmål til tross for en rekke purringer.

Spørsmålene

Dette er spørsmålene Forbrukerrådet har stilt aktørene:

  • Oppmøte: Hva er minimum og maksimum oppmøtepris?
  • Feilsøking: Hvilken timepris brukes?
  • Reparasjon: Hvilken timepris brukes?
  • Reparasjon: Hva er den vanligste feilen dere reparerer på vaskemaskiner og hva koster reparasjonen?
  • Reparasjon: Hva er den vanligste feilen dere reparerer på tørketromler og hva koster reparasjonen?

Takket være Miele, Electrolux og ES-kjeden kan Forbrukerrådet nå gi deg en viss oversikt over hvilke kostnader som er forbundet med å reparere feil på hvitevarer etter at reklamasjonsretten er utgått.

Se tabell med svar og priser

Oppmøte

På spørsmålet om minimum oppmøtepris for en servicetekniker, svarer ES-Kjeden 760 kr og Electrolux 768 kr. Dette er de laveste oppmøteprisene. I den andre enden av skalaen finner vi Miele, som fakturerer over dobbelt så mye, 1.648 kr. Mieles minimumspris inkluderer imidlertid 30 minutter arbeid.

Når det gjelder maksimum oppmøtepris, er det kun to aktører som har vært åpne nok til å besvare dette spørsmålet. Den ene av dem er Miele, som opplyser at du i verste fall risikerer å betale 3.103 kr for oppmøte. Denne summen gjelder imidlertid kun om du bor mer enn 15 mil unna verkstedets lokaler, noe som gir et kjøretillegg på 1.455 kr.

Den andre aktøren som har besvart dette spørsmålet er BSH, som blant annet representerer Bosch og Siemens. BSH opererer med fastpris for både oppmøte og feilsøking. Uansett hvor tidkrevende feilsøkingen er, betaler du aldri verken mer eller mindre enn 918 kr for oppmøte og diagnose.

LG, Whirlpool, Samsung og Elesco har ikke besvart disse spørsmålene.

Feilsøking

Vi ba også om timepris for feilsøking. Her kan Electrolux skilte med den laveste timeprisen, med 875 kr. ES-kjeden opplyser 895 kr, Samsung 1.000 kr og Miele 1.356 kr. Hos BSH betaler du altså alltid 918 kr for både oppmøte og feilsøking.

LG, Whirlpool og Elesco har ikke besvart dette spørsmålet

Reparasjon

Etter at du har betalt for oppmøte og feilsøking, vil du måtte bestemme deg for om feilen skal repareres eller ikke. Timeprisene for reparasjon er de samme som timeprisene for feilsøking.

Også når det kommer til reparasjon praktiserer BSH fastpris. Hos BSH vil du alltid betale 1.299 kr for arbeidet, uavhengig av hvor lang tid serviceteknikeren bruker på å reparere feilen. Hvis du velger å reparere produktet, slipper du å betale for feilsøking.

LG, Whirlpool og Elesco har ikke besvart dette spørsmålet

Vanlige reparasjoner

I tillegg til å betale for oppmøte, feilsøking og eventuell reparasjon, blir du nødt til å betale for delene som må skiftes. Da det finnes tusenvis av potensielle deler som kan bli aktuelle å bruke ved en reparasjon, er det ikke mulig å lage en oversikt over deleprisene.

Forbrukerrådet har derfor i stedet spurt aktørene om hvilke feil de oftest reparerer på vaskemaskiner og tørketromler, og hva en slik reparasjon normalt koster forbrukeren. Vi har bedt respondentene om å inkludere oppmøte, feilsøking, reparasjon og deler i prisen.

Mellom 1.700 og 2.800 kr

Verken BSH, LG, Samsung eller Whirlpool var villig til å være åpne om vanlige feil eller hva det koster å reparere dem. Heller ikke verkstedkjeden Elesco besvarte våre spørsmål.

Electrolux, Miele og ES-kjeden valgte imidlertid å dele denne informasjonen med norske forbrukere. I tabellen vil du se at de vanligste feilene som oppstår ved vaskemaskiner og tørketromler normalt koster mellom 1.700 og 2.800 kr å reparere. Vær oppmerksom på at disse prisene nødvendigvis er cirka-priser, da delepriser og arbeidstid vil kunne variere fra merke til merke og modell til modell.

To har egne serviceverksteder

Miele og BSH skiller seg ut ved at de har egne service-teknikere som betjener forbrukere bosatt i de største byene. Prisene vi har oppgitt i denne artikkelen og i tabellen gjelder når Miele og BSH bruker egne serviceteknikere. I områder som ikke dekkes av egne serviceteknikere bruker både Miele og BSH verksteder tilknyttet ES-kjeden og Elesco.

De andre hvitevare-produsentene benytter alltid verksteder tilknyttet ES-kjeden eller Elesco.

Andre verksted-kjeder

Forbrukerrådet har også kontaktet verksted-kjedene Conmodo, Infocare Workshop, Mobylife og ServiceCompaniet. Ingen av disse reparerer hvitevarer. Flertallet tilbyr heller ikke reparasjoner på kundens bopel. Unntaket er Infocare Workshop, som blant annet tilbyr hjemmereparasjon av TV og PC.

Les mer om nordmenns forhold til reparasjoner i denne underartikkelen.

 

Jogrim Aabakken.Foto
Jogrim Aabakken
Evaluering og læring
jogrim@forbrukerradet.no

Billige produkter, dyre reparasjoner

Synkende produktpriser …

Utviklingen går i retning av at elektriske husholdningsprodukter blir stadig billigere. Hvitevarer er intet unntak. De rimeligste frontmatede vaskemaskinene koster i dag bare 2.000 kr og det finnes et relativt stort utvalg av vaskemaskiner i prisklassen fra 2.500 til 4.000 kr.

Også på tørketrommel-fronten finnes det flere maskiner å velge blant i prisklassen fra 3.000 til 4.000 kr. Hvis budsjettet økes til 5.000 kr, kan man velge mellom et bredt utvalg av modeller.

… og høye reparasjonspriser

Samtidig viser Forbrukerrådets undersøkelse at selv relativt enkle reparasjoner på vaskemaskiner og tørketromler fort koster 2.000 kr – og mer. For de rimeligste vaskemaskinene og tørketromlene betyr dette at en reparasjon kan utgjøre halvparten av innkjøpsprisen. Det er naturlig å anta at dette misforholdet bidrar til at mange forbrukere velger å kassere hvitevarer fremfor å reparere. Forbrukerrådet arbeider derfor for at reparasjoner skal bli billigere. Blant annet ønsker Forbrukerrådet momsredukasjon og skattefradrag på reparasjoner.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker