Forside > Tester, guider og undersøkelser > Velge aktive aksjefond eller indeksfond? – 20 års analyse
Forbrukerrådet har avdekket mangel på relevante undersøkelser av aksjefond som markedsføres mot norske forbrukere. Vi har derfor utført en undersøkelser for å bedre forbrukernes beslutningsgrunnlag ved kjøp av aksjefond.

Forbrukerne har to typer aksjefond å velge mellom: Billigvarianten – såkalt indeksfond – eller et såkalt aktivt aksjefond, som i snitt har seks ganger høyere forvaltningsgebyr enn indeksfondet.

Den store prisforskjellen gjør det høyst relevant for forbrukerne å etterspørre dokumentasjon på effekten av aktiv forvaltning. Gir denne bedre avkastning enn indeksfondene etter at gebyrene er trukket fra?

Folk regner og viser grafer.foto

Foto: Colourbox

Rapport: Velge aktive aksjefond eller indeksfond? – 20 års analyse

Pressemelding: Billigst er best i fondsmarkedet