Boliglån – med aksjesparing på toppen

Publisert 19. september, 2012

Et boliglån som stiller krav om at du som kunde også må plassere penger i aksjefond, er ikke logisk – og heller ikke til kundenes beste. Boliglån med aksjefond på toppen er derfor et finansprodukt forbrukerne ikke trenger.

Vi har tidligere omtalt andre finansielle produkter forbrukere ikke trenger, men som allikevel blir solgt med stor iver. Denne gangen er turen kommet til boliglån som er pakket sammen med -bundlet – med en investering, nærmere bestemt plassering i aksjefond.

Dette tilbys av banker også i dag , for eksempel Sandnes Sparebank som selger ”Boliglån med sparing”. Tidligere har vi sett at storbanker også har markedsført denne mutasjonen av et låneprodukt. Akkurat nå synes ikke  storbankene å ville massemarkedsføre akkurat dette produktet, og det er fornuftig.

Det er en logisk brist, for slike boliglån er som  å spleise fisk med fugl. Dette ville nok kommet tydeligere fram hvis produktet het ”Boliglån med krav om aksjeinvesteringer på toppen”

Lån er noe forbrukere kan ha bruk for når man mangler penger. Investering i aksjefond er noe forbrukere kan ha bruk for når man har penger til overs. Det gir ikke mening å skjøte disse to finansproduktene sammen, sett i fra kundens ståsted. Heller ikke ut fra en ambisjon om å utøve samfunnsansvar. Det er derimot meningsfullt, hvis banken ønsker å øke sin egen inntjening på bekostning av det som er kundens beste.

Tvungen investering: Når man innvilger lån med krav om tvungen investering i aksjefond, hindrer banken forbrukerne å nedbetale boliglånet hurtigere. I stedet for å måtte sette, for eksempel, 2000 kroner i aksjefond hver måned, skulle forbruker heller betale ned ytterligere 2000 kroner på lånene. Forbrukerrådet mener at den beste veien til en trygg og solid økonomi går nettopp gjennom å nedbetale gjeld. Det er alltid et sikkert prosjekt, i motsetning til aksjefond.

Jevnt over har ikke aksjefond gitt mye gevinst til kundene de siste ti årene. Det er en grunn til at aksjespekulanter omtaler tiden bak oss som ”det tapte ti-år”, og med den uro som preger finansmarkedene nå, er det vesentlig usikkerhet forbundet med aksjesparing.

Disse argumentene har Forbrukerrådet fremført i så vel nasjonale som internasjonale fora,  hvor vi møter både finansbransje og de som lager regelverk for bransjen. Utlendingene har hatt vansker med å forstå hvordan banker kan forsvare å lånefinansiere plassering (fra kunder som ikke har nok penger til å kjøpe seg en bolig) i aksjer.

Sandnes Sparebank har tidligere slått seg opp på lånefinansiering av risikoplasseringer til vanlige forbrukere. Siden finansieringen gjerne var koblet til dårlig rådgivning fra såkalte ”uavhengige investeringsrådgivere”, ble bankens  omdømme hardt rammet. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor nettopp denne banken skal velge å gå inn i dette minefelt igjen.

Hvis kundene i Sandnes Sparebank betalte hardere ned på lånene. i stedet for å spekulere med 2000 kroner i aksjefond hver, glipper nok noen gebyrinntekter fra fondsforvaltningen og fremtidige renteinntekter fra lånene for banken. Det er nok deres motivasjon for å gå inn i minefeltet.

Motivet kan i alle fall ikke være å ivareta kundenes interesser.

 

Abonner på vårt nyhetsvarsel