Rollag Norges beste kommune

Buskerud-kommunen Rollag er soleklar vinner av Forbrukerrådets kommunetest. Kun 36 av 428 kommuner oppnår godkjent poengsum.

Se resultatene til din kommune her

I testen har Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Kommunene er testet på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet.

– Vi har henvendt oss med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Vinnerkommunen Rollag får 88,9 av 100 mulige poeng, foran Stange og Fyresdal med 83,6 poeng.

– Vinneren har nesten 30 poeng mer enn landsgjennomsnittet på 60 poeng. Det sier noe om hvor gode Rollag er, men også hvor dårlig veldig mange andre kommuner gjør det, forteller Flesland.

Kommunene som gjør det dårligst i testen, er Sirdal med 28,4 poeng, Moskenes med 28,3 poeng og Aukra med 26,8 poeng. Flere småkommuner hevder seg i toppen, men det er en klar tendens at store kommuner, i snitt, gjør det bedre enn de små.

I snitt har kommunene bare forbedret seg med ett poeng, siden 2009. Dette bekymrer Forbrukerrådet, som ikke er fornøyd med årets resultat. Forbrukerrådet krever at det skal være enkelt å finne god informasjon.

– Kommunene må gi relevante, riktige og raske svar når innbyggerne lurer på noe, sier Flesland.
Forbrukerrådet har testet i hvilken grad kommunene gir god informasjon om forskjellige tjenester, ikke tjenestenes innhold og kvalitet.

36 av 428 godkjent

Forbrukerrådet gir godkjent-karakter dersom en kommune oppnår minst 75 poeng.

– Det betyr at vi har blitt godt hjulpet med minst tre fjerdedeler av henvendelsene våre. Såpass må du som innbygger kunne forvente, sier Flesland.

Kun 36 av landets 428 kommuner får godkjent poengsum i testen. Forbrukerrådet krever at kommunene må bli mer bevisste på viktigheten av å gi innbyggerne god informasjon og service. De aller fleste kommunene leverer en altfor dårlig tjeneste på dette området.

– Det skal være lett for innbyggere å komme i kontakt med kommunene. Da må kommunene ha gode nett- og telefonløsninger, og gi gode svar, sier Flesland.

På forbrukerradet.no kan du se resultatet til din kommune. Flesland oppfordrer alle til å stille strenge krav til sin kommune om at den skal være bevisst på viktigheten av god service.

Om kommunetesten:

Hver kommune har fått 19 henvendelser fordelt på seks sektorer: «Barn og skole», «Tekniske tjenester», «Sosiale tjenester», «Pleie og omsorg», «Informasjonstjenester» og «Fritid og kultur». Til sammen gir dette over 18 000 testpunkter. Karakterskalaen går fra 0 – 100, hvor 100 er best. Testen er utført i mai og juni 2013.

Les mer om testen på forbrukerradet.no. I kartløsningen er sammenlignbare resultater fra 2005 og 2007.