En universell løsning for bud på bolig

Forbrukerrådet har ønsket en universell løsning for elektronisk budgivning.

Og meglernes ferske bud-app er et godt og konstruktivt bidrag for å gjøre bolighandelen enklere for forbrukerne.

Forbrukerrådet har i flere år etterlyst elektronisk budgivning ved bolighandelen. Det ville fjernet grunnlaget for rettssaker, der megleren mener forbrukere har inngitt bud, mens forbrukerne nekter. Det ville gjøre budrunden dokumenterbar, og gi forbrukerne økt tillit til prosessen.

I våre dager, når selv en bestilling av drosje tas opp på bånd, oppleves det stadig mer underlig at bolighandel med millionverdier skal foregå gjennom en prat på telefonen mellom mennesker som ikke kjenner hverandre. Vi var derfor entusiastiske da finansminister Sigbjørn Johnsen vedtok krav til skriftlig dokumentasjon av budrunden fra 1. januar i år.

Og Forbrukerrådet har i tråd med dette stilt opp for meglerbransjen med å utvikle en felles forbrukerinformasjon om budrunden, uten kostnad for bransjen, slik at forbrukerne kan ha tillit til at informasjonen er kvalitetssikret fra noen som alltid setter forbrukernes behov aller øverst.

Mann bruker budrunder-appen. Foto.

Foto: Colourbox.com / Forbrukerrådet

Boligens kvalitet

Sommeren 2011 ble det nedsatt arbeidsgrupper mellom bransjeaktørene og Forbrukerrådet, der elektronisk budgivning var et tema. Arbeidsgruppen kom faktisk med en anbefaling om dette, men Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) valgte sommeren 2013 å hoppe av mulighetene for felles initiativ på dette området. Nå var budskapet at enhver kjede fikk ordne for seg, en universell løsning var ikke noe de ville bidra til.

Det er lett å se hvordan hver enkelt kjede ut fra egne egoistiske profileringshensyn og konkurransemotiver kan ønske seg en situasjon der «vår» kjedes elektroniske løsning, «vår» app, blir den foretrukne, den som dominerer, og som senker terskelen blant boligkjøperne for å by på boligene akkurat «vi» markedsfører.

I Forbrukerrådet har vi vært opptatt av det motsatte, nemlig at ingen boligkjøper bryr seg nevneverdig om hvilken megler som forestår salget, det er jo boligens kvaliteter kjøperen bryr seg om. Derfor hadde en universell løsning vært langt å foretrekke: Enkel å bruke, og med mindre fare for å gjøre feil fordi man blir kjent med bud-appen som verktøy.

Eiendomsmeglerne har i denne saken kanskje mer forståelse for forbrukerne enn deres arbeidsgivere. Der arbeidsgiverne tenker kjedemakt, møter eiendomsmeglerne daglig boligkjøpere på visninger. Det må være frustrerende for en megler å se boligkjøpere droppe «mine» visninger fordi de enten ikke var vant til, ikke hadde lastet ned, ikke likte den bud-appen som arbeidsgiveren har utviklet.

Enklere for forbrukerne

Forbrukerrådet har over lang tid argumentert for elektronisk budgivning gjennom en universell løsning. Det er meget gledelig at eiendomsmeglerne har lagt betydelig innsats i å utvikle en løsning de mener er trygg og god. Forbrukerrådet ønsker en universell løsning, og vi opplever at initiativet fra eiendomsmeglerne her er et godt og konstruktivt bidrag for å gjøre bolighandelen enklere og tryggere for forbrukerne.

Vi fikk av Norges Eiendomsmeglerforbund – gledelig nok – en invitasjon til å bidra i to møter med dem og deres utviklere. Der fikk vi fremhevet noe av det vi syns var viktig med en app. Vi kom med en rekke ønskemål: – Trygg i bruk, enkel i bruk, avklart systemansvar, underlagt prinsippet om kontinuerlig forbedring, sikkerhet for at budet gjelder riktig eiendom, trygghet for tastefeil, sikkerhet for data, og at informasjon ikke brukes til andre formål.

Vi kunne nok tenkt oss at finansieringsplan ikke ble fremhevet som gunstig for å vinne budrunden (i grunnen er argumentet her noe tvilsomt), og vi kunne også tenkt oss en løsning der forbehold (som vi mener flere burde ta i sine bud) ikke ble fremhevet som «valgfritt». Og allerede da vi fra 2011 utredet elektronisk budgivning sammen med bransjen var vi opptatt av innloggingsløsningene Bank ID og min ID, og mener det beste hadde vært å legge etablerte innloggingsløsninger til grunn. Men Forbrukerrådets rolle i saken er verken som godkjenner eller promotør.

Forbrukerrådet har en lang liste med forbedringspunkter eiendomsmeglerbransjen burde gjennomføre. Våre debatter er harde, og på noen punkter er det liten grad av tilnærming.

Men når – som nå – gode initiativer kommer, ser vi ingen grunn til ikke å berømme ambisjonene og innsatsen. Jeg håper bruken av appen vil gi NEF handlingsrom for videre utvikling av verktøyet.

Les pressemeldingen fra NEF her