Et annet spleiselag

Publisert 7. februar, 2014
DNB har hatt det bra i spleiselaget som ble satt sammen for å sikre Norges største bank tilstrekkelig med kapital. Fjerde kvartal 2013 alene gav banken et overskudd på 62 millioner kroner hver dag.

Det er 20 millioner mer per dag enn året før. Hvorfor? Banken selv forklarer det med at de har opprettholdt høye priser på boliglån og innført lavere priser på bankinnskudd for kunder som ikke påfører banken tap. Det er dette som ligger i utsagnet «økte netto renteinntekter og lave tap på utlån».

Konserndirektør Rune Bjerke er utrolig stolt av dette.

Kalkulator og papir.Foto.

Foto: Colourbox.com

Resonnement som lugger

Tar man tallene for hele 2013, har DNB gått med et overskudd på cirka 48 millioner hver dag. Det er imponerende, men verken Bjerke eller DNB kunne oppnådd slike resultater hvis konkurransen i bankmarkedet hadde vært skarp.

Finansminister Siv Jensen har omtalt prisene på boliglån som kunstig høye helt siden hun trådte inn i regjering. Men hun regner det ikke som hennes oppgave å sikre reell virksom konkurranse i bankmarkedet. Når hun sier at «I utgangspunktet er det et godt marked for konkurranse, men det fungerer ikke hvis kundene ikke stiller krav», i samme åndedrag som hun sier at «norske forbrukere må slutte å være så lojale mot banken sin», impliserer hun at bankmarkedet mangler virksom konkurranse. Og at skylden for det ligger i norske hjem og virksomheter.

Det lugger litt. I hvert fall for oss som har hatt den forestilling at det er den liberalistiske modellen hvor myndighetene ikke skal gripe inn i markedet, som skal ligge til grunn. Her skal man bare tilrettelegge for konkurranse som sikrer likevekt.

Men dette kan ikke bare være opp til forbrukere. Det er også et ansvar for myndighetene.

Grundig analyse etterlyses

Den første bevegelsen Siv Jensen kan gjøre, noe som heller ikke vil forulempe bankene, er å avdekke hva som reelt sett gjør at vi er så lojale til bankene våre. Mange miljøer har diagnostisert hvorfor vi ikke bytter bank. Professor Tor W. Andreassen på BI er en av dem.

En grundig analyse kan føre til en liste over enkle og vanskelige tiltak som må vurderes. Og kanskje vil det på denne listen finnes enkle grep som gir kundene en følelse av sømløst bytte av bank. Og også en sunnere håndtering av produktpakker.

DNB og alle andre banker skal tjene penger. Men det provoserer når bankene maskerer ønsket om inntjening med tåpelige invitasjoner til spleiselag. Vi må få slippe denne invitasjonen når neste nivå av de moderne kapitaldekningsreglene skal innfases til sommeren.

Forbrukerrådet skal gjøre sitt for at det skal bli lettere å bytte bank. Vi vil hjelpe forbrukere i å komme i gang med forhandlinger med bankene, ved hjelp av finansportalen.no. Forbrukerne kan også laste ned våre siste apper som er laget for å lette et bytte av bank.

Bli med på spleiselaget for skarpere konkurranse, finansminister!