Sats på økologisk mat

I dag ble den allerede mye omtalte rapporten som sammenligner økologisk og konvensjonell matproduksjon lagt fram.

Gir den de svarene vi er ute etter? Både ja og nei.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har sammenstilt forskning på plantehelse, dyrehelse og humanhelse. Hovedkonklusjonen er at det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat.

Men hva med hensynet til miljøet og bærekraft? Hele grunnideen bak økologisk matproduksjon er at det skal være mer miljøvennlig. Dette er sentralt for mange som velger økologisk.

Som forbrukere er vi omgitt av kjemikalier fra en rekke ulike produkter. En hovedbekymring er nettopp manglende data og mangelfull kunnskap. Vi vet fremdeles for lite om hvordan lave nivåer av hundrevis eller tusenvis av fremmedstoffer i blanding påvirker oss og naturen.

Rapporten påpeker rett nok at det ikke finnes etablerte metoder for å risikovurdere kombinasjonseffekter når flere skadelige stoffer opptrer samtidig. Samtidig skulle vi sett at VKM var enda tydeligere på kunnskapshullene og behovet for mer forskning.

Det vi uansett vet er at ved å velge økologisk får vi mat som er produsert på en mer miljøvennlig måte. Økologisk mat kan også i enkelte tilfeller ha noe høyere næringsverdi, og i de fleste tilfeller inneholde mindre rester av plantevernmidler. For mange er dette viktig.

Vi forventer at arbeidet med å legge til rette for et større utvalg av økologisk mat i butikker over hele landet fortsetter. Rapporten fra VKM er ikke en unnskyldning for å nedprioritere satsingen på økologisk mat.

 

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel