Skandaløst fra meglerne

Det er opprørende at Eiendom Norge trekker seg fra avtalen med takstforeningene om å starte innføring av boligsalgsrapport fra nyttår.

Vi har i mange år jobbet for en slik rapport, og ble kjempeglade da bransjen for to år siden inngikk en avtale med takstorganisasjonene om å innføre den fra 2015. Siden den gang har jo takstmennene jobbet med oppgradering, kompetanseutvikling og sertifisering for å være klare til denne datoen. Nå har vi fått melding om at Eiendom Norge har brutt avtalen. Dette er skandaløst.

Rapporten skal bidra til at konfliktnivået i bolighandelen skal dempe seg. I dag er det slik at rundt hver femte bolighandel ender i konflikt, ofte på grunn av at kjøper oppdager tekniske problemer ved huset – som fukt eller skjevheter.

Meglernes lave omdømme

Eiendomsmeglerne har et svært lavt omdømme blant forbrukerne, og det er dokumentert at forbrukerne føler seg engstelige i boligkjøpssituasjonen. En slik teknisk tilstandsrapport vil gi så mye informasjon at selve bolighandelen vil føles tryggere.

Da Finanstilsynet behandlet avtalen mellom eiendomsmegler- og takstorganisasjonene tidligere i høst, konkluderte det med at det ikke var rom for å kreve boligsalgsrapport ved alle boligsalg, men at det «i de aller fleste boligtransaksjoner vil være en fordel for kjøper og selger at boligens tekniske tilstand blir best mulig opplyst». Tilsynet mente at nytten av en tilstandsrapport måtte avveies mot kostnadene ved å få den utarbeidet. Det er sagt at prisen på en slik rapport vil ligge mellom 7000 – 20 000 kroner.

Hus i boligstrøk. Foto.

Foto: Colourbox.com

Frykter lavere inntjening

Vi synes at Finanstilsynets konklusjon var veldig bra. De sa jo at det skulle være standard å bruke rapport, selv om det ikke ble obligatorisk i alle boligsalg.

Eiendomsmeglerne er redd for at innføring av en slik rapport skal føre til at inntjeningen deres blir lavere.

De anbefaler boligselgere om å bruke masse penger på styling og markedsføring. Men vil ikke vise frem hvor god teknisk standard boligen har. Det kan gi lavere pris på boligen, og mindre inntjening for meglerne.

Jeg har hørt Christian Dreyer, som representant for eierne av meglerforetakene, si at han mener dette kan gjøre det lettere for forbruker å selge selv. Dette innebærer en trussel for eiendomsmeglernes egen inntjening.

Jeg har nå en forventning om at bransjen tar ansvar for forbrukernes velferd. Jeg har merket meg med glede at NEF (som organiserer eiendomsmeglerne) ønsker utstrakt bruk av tilstandsrapportene.

På forbrukernes vegne håper jeg inderlig at eierne av meglerforetakene også besinner seg og blir sitt ansvar bevisst.
Market Scoreboard – rapporten