Finanstilsynet slår hardt ned på koblingen mellom bank og eiendomsmegling

I et ferskt rundskriv reagerer Finanstilsynet på at bankrådgivere i enkelte banker mottar penger fra eiendomsmeglere i bytte mot å anbefale dem til sine kunder.

Vi har ved flere anledninger påpekt det samme, og er nå meget fornøyd med at tilsynet går så klart ut og sier at denne praksisen ikke er akseptabel. Det skal ikke være noen økonomiske bindinger mellom bankrådgiveren og meglerne. Dagens praksis hemmer konkurransen, og er ikke til fordel for forbrukerne.

Nå får vi håpe at rundskrivet fra Finanstilsynets gjør at banker og meglere fjerner denne økonomiske bindingen.

Finanstilsynet skriver:

«Incentivordninger som er betinget av at bankkunden inngår eiendomsmeglingsoppdrag, vil medføre risiko for at det likevel stilles vilkår om inngåelse av oppdrag med et bestemt eiendomsmeglingsforetak, og medfører etter Finanstilsynets vurdering en uakseptabel høy risiko for at kundebehandlingen skjer i strid med god forretningsskikk.»

Her kan du lese rundskrivet fra Finanstilsynet.

Relaterte saker