Hver tredje bolig blir forsøkt kuppet

Hver tredje bolig til salgs i hovedstaden blir forsøkt kuppet, viser en fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet. Men boligselgere taper på å selge boligen før visning.

Samtlige selgere som har avslått kuppforsøket, har tjent på det, går det fram av undersøkelsen. Budet som kommer inn etter planlagt visning, er mye høyere enn kupptilbudet.

– Kupping gir uheldige følger for bolighandelen

– Vi vil råde selgere til å holde hodet kaldt ved salg av bolig og ikke bli fristet av kupptilbud, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen.

– Kupping er et mas for både selgere og kjøpere og gir mange uheldige følger for bolighandelen.

– Og kjøperne bør bruke mer tid i bolighandelen for å unngå å kjøpe boliger med store feil og mangler.

Mann prater med megler på visning. Foto.

Foto: Ole Walter Jacobsen

Forbrukerrådet har foretatt en undersøkelse på hvor mange boliger som blir forsøkt kuppet ved boligsalg. Undersøkelsen tar utgangspunkt i boligmarkedet i Oslo.

Det fremkommer at alle typer boliger forsøkes kuppet, riktignok er det boliger uten forkjøpsrett som oftest blir forsøkt kuppet.  Forbrukerrådet ser på kupping med bekymring ettersom det gjør boligkjøpet mer risikofylt, og særlig når man ser at dette har begynt å spre seg utenfor.

Selger tjener på å avvise

Undersøkelsen viser at samtlige selgere som har avslått kuppforsøk fra kjøpere, har tjent på det. Selgeren opplever kuppforsøk som ubehagelig når kjøper tar direkte kontakt – og det føles urettferdig å avlyse visninger overfor andre potensielle kjøpere.

Fra undersøkelsen går det fram at kjøper forsøker å kuppe boliger, fordi de selv har opplevd «drømmeboligen» bli kuppet og visningen avlyst.

Både selger og kjøper mener kupping bør forhindres, og at boliger bør bli solgt mer organisert, særlig når det er oppnevnt meglere.

Risikoen for senere misnøye øker

Ved kupping blir muligheten for å undersøke boligen dårligere. Kjøperen risikerer å kjøpe med ufullstendig prospekt, ettersom det ikke er pålagt å legge frem prospektet før 48 timer før annonsert visning, og mange boliger blir kuppet 48 timer før visning.

Forbrukerrådet råder selgere til å holde hodet kaldt ved salg av bolig og ikke bli fristet til kupptilbud. Det vil være en økonomisk fordel for selger å la eiendomsmegler behandle budene og prosessen rundt det. Meglere er den profesjonelle parten, som man allerede har betalt en høy sum for å selge boligen.

Samtidig oppfordrer Forbrukerrådet boligkjøpere til å bruke mer tid ved kjøp av boliger. Det er tale om en stor investering hvor sannsynligheten er stor for å oppdage mangler og feil senere. Dette kan føre til at leiligheten blir enda dyrere enn det som var beregnet i utgangspunktet.

Rapport om kupping av bolig

Relaterte saker