Leietaker bør prute på husleia

Det er 9700 boliger til leie, ifølge Finn.no. Vi har derfor en klar oppfordring til leietakere: Prut på husleia! Det er egentlig bare rett og rimelig om leietakerne da oppnår lavere husleie.

Svært mange har det siste tiåret kjøpt bolig for utleie i Oslo og andre større byer. Det har stort sett vært meget lønnsomt.

Den lille leiligheten man kjøpte for om lag 10 år siden, kan omtrent ha doblet sin verdi. Renta investoren betalte hvis han lånte kjøpesummen, var så sent som for åtte år siden om lag tre ganger så høy som i dag. For mange har dette vært en gunstig pengeplassering også skattemessig sett. Leieinntektene har ofte dekket mye mer enn hele kostnaden ved å eie boligen.

Den som en gang betalte 80 000 kroner i året før skatt for å finansiere kjøpet av utleieboligen, betaler i dag rundt 25 000. Det ville være helt urimelig om ikke dette også kom leiemarkedet til gode.

Det virker ofte naturligst å prute på husleia før man inngår kontrakten. Men det er fullt mulig på vennlig vis å ta opp husleia med utleier. Dersom utleier gjerne ønsker at leietakeren blir boende, kan mange klare å forhandle frem en betydelig lavere husleie. Dersom leiemarkedet forholder seg på samme måte, er det ofte mange valgmuligheter.

Lettere å spare

Mange leier fordi de egentlig har dårlig råd. Lavere husleie kan gjøre det lettere for deg å spare til ditt eget boligkjøp.

Det er ikke sikkert det vil bli like lønnsomt fremover å kjøpe småboliger for å leie ut, men det er ikke gitt å spå om.

Forbrukerrådet pekte i 2012 på at antallet studenter økte med 7000 i året, mens Stortinget bare bevilget penger til bygging av 1000 studentboliger. Da bygget man seg faktisk bort fra målet om 20 prosent dekning, og i retning av 14 prosent. På den måten oppstod et press i markedet.

Vi tok da til orde for å bygge 3000 studentboliger i året inntil etterslepet var hentet inn. Heldigvis ser vi at Forbrukerrådets utspill har satt spor, og i dag er «alle» enige om å øke antallet studentboliger. For året er bevilgningen passert 2200.

 

Relaterte saker