Utrygg bolighandel – kjært hjem

Det hersker ingen tvil om at norsk bolighandel er utrygg.

Eiendomsmeglerne forteller jo selv dette når de snur seg til både selger og kjøper  ̶  og anbefaler forsikringer mot all risikoen som følger med.

At det oppleves utrygt, kom også tydelig frem i den omfattende undersøkelsen om boligkjøpernes egne erfaringer, som Forbrukerrådet presenterte i forrige uke.

På 70-tallet ble bare 40 prosent av boligene solgt via eiendomsmegler, og det var svært få rettssaker i etterkant. Nå til dags opplyses det at meglerforetakene som er innmeldt i bransjeforeningen Eiendom Norge, har hånd om 93 prosent av bolighandlene. Ingen dårlig vekst. Gratulerer!

Mange havner i rettssalene

Eiendomsmegling gir åpenbart penger i kassen. Men jo større andel av boliger som selges via eiendomsmegler, desto oftere ender sakene i rettssalen. Det er med andre ord fiasko for en meglerbransje som påberoper seg trygg bolighandel som begrunnelse for sin eksistens, høye honorarer og juridisk beskyttelse av sitt fagområde.

Så Forbrukerrådet må, som ofte ellers, på banen for å forsøke å gi et balansert, nyansert og korrekt bilde.

Bybilde. Foto.

Foto: Colourbox.com

Når det gjelder selve oppgjøret, er bolighandel i Norge svært trygt. Du er trygg når du bruker advokat eller eiendomsmegler til å bistå deg. Et oppgjørsoppdrag koster kanskje 10 000 kroner. Statens Kartverk er også påpasselige. Du som selger kan være trygg på at du får kjøpesummen (minus lån). Du som kjøper kan være trygg på at du får eiendomsretten, og at den forrige eierens heftelser er slettet. Skjer det feil, så er det lett å finne ut hvem som gjorde den, slik at forbrukeren blir holdt skadesløs. Denne avgjørende viktige, men avgrensede del av handelen, fungerer fint. Og vi kan prise oss lykkelige i Norge, for slik er det ikke overalt ellers i verden. Ikke engang i EU.

Vårt utmerkede eiendomsregister, som føres av Statens Kartverk gjør at det normalt ikke hersker tvil om hvem som eier hva, eller hvor grensene går, eller hva som er tinglyst av heftelser. Med et slikt statlig apparat i ryggen er Norge et drømmeland for en eiendomsmegler. Det er et utmerket eksempel på at det blir enklere å være innbygger og næringsaktør når en troverdig stat legger et godt grunnlag.

På åpen auksjon

Dermed gjenstår det – at det er uklarhet om tilstanden på boligen – som skaper utryggheten. For her ligger både store utgifter, frustrasjoner og dyp fortvilelse. Her har vi i Norge svært lite å rose oss over. Og det er meglerbransjen som er problemet.

Brukte boliger selges i Norge på åpen auksjon, og med utrolig kort tid for kjøpere til å vurdere, stille spørsmål, samrå seg med fagfolk eller vurdere alternativer.

Prisen meglerforetaket tar for den enkle salgsjobben, er høy. Resultatet de påberoper seg, trygg bolighandel i samfunnet, har de ikke klart å skape. Foretakene har gjort «solgt som den er»-forbeholdet til standard.

Slik var det ikke ment.

Og dermed er det forbrukerne, både kjøperen og selgeren, som må bære ansvaret når de høyt honorerte eiendomsmeglerne snor seg unna.

De eneste som bolighandelen er trygg for, er jo faktisk eiendomsmeglerforetakene selv. Hvilket paradoks!

Lar forbrukerne krangle og betale

For de profesjonelle aktørene har ordnet det slik at forbrukerne har ansvaret i bolighandelen.

Det er jo utrolig sjelden meglerforetak kommer i ansvar. De kurses nemlig effektivt i hvordan de selv skal unngå ansvar, og overlate krangelen og kostnadene til forbrukerne – selger og kjøper. Disse må dessuten bære utgiftene til forsikringsselskap og advokater.

Men var det bare den lille kretsen av svært lønnsomme meglerkjeder politikerne hadde i tankene når de snakket om å sikre en trygg bolighandel?

Selvfølgelig ikke.

Men oppi alt dette får det være en trøst at de fleste her i landet bor bra. De fleste eier sitt eget hjem og tar vare på det. De fleste har glede av verdistigningen og bruker handlingsrommet til å ta vare på og utvikle hjemmet. Og jevnlig bytte det ut med et hjem som passer dem enda bedre. Vi bytter nemlig bolig ofte i Norge, selv om vi eier. Det gir selvsagt god og enkel business for meglerforetakene, men det forteller også at vi har handlefrihet, ansvar og mange bra boliger.

Så det er derfor viktig å skille mellom boligmarkedet (som er allsidig og fungerer bra for de fleste av oss), og bolighandelen (som er utrygg for alle unntatt eiendomsmeglerne).

Selvsagt er det også en god porsjon psykologi i dette. «My home is my castle, som britene sier. Vi mennesker vil fokusere på det positive. Og om det var fryktelig å oppdage skjulte feil og mangler etter kjøpet, så syns vi etter all oppussing, alle de ekstra utgifter og all kranglingen – at vi til slutt fikk det ganske fint og koselig.

Til tross for meglernes utrygge bolighandel.

 

Relaterte saker