Digital agenda tar for lett på forbrukerutfordringene

Publisert 4. mai, 2016
Regjeringen har lagt frem sin ekomplan for «å skape en enklere hverdag og økt produktivitet». Dessverre farer stortingsmeldingen altfor lett over sentrale forbrukerutfordringer.

Konkurransesituasjonen i bredbåndmarkedet omtales som god, til tross for at kun én av fire husstander kan velge mellom flere tilbydere når kapasitetskravet settes til 50 Mbit/s. I hvilket annet marked hadde man sagt seg fornøyd med tilsvarende mangel på dynamikk?

Valgfriheten begrenses også ved at mange fortsatt er tvunget til å kjøpe TV-abonnement for å få levert bredbånd. Selv om Forbrukerombudet allerede i 2014 avgjorde at dette er i strid med loven, og leverandørene er vage på hvordan de vil løse dette, nevnes ikke problemstillingen med et ord.

Ledninger i en åker.Foto.
Foto: Colourbox.com

Skulle man være så heldig å kunne bytte leverandør, må man i samme slengen bytte ut TV-utstyr, med de utfordringer det medfører når det gjelder tap av innhold, ny funksjonalitet og unødvendig elektronisk avfall. Heller ikke denne innelåsende faktoren berøres.

Det er også uklart hvorvidt regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for telefontjeneste og internett. Bredbåndstilgang er sentral for å delta i samfunnet, og bør stadfestes som en rettighet. Det bør være gitt at alle får tilgang til bredbånd, uavhengig av hvor de bor i landet.

Vi er også skuffet over at når man først oppretter et bredbåndsforum for å bedre konkurransen, så velger man å gjøre dette uten at forbrukere er representert. Vi vil tro at forbrukernes stemme og tilstedeværelse er naturlig å ha med i en slik forsamling.

Norske forbrukere bør kunne forvente et marked der man faktisk kan velge mellom flere tilbydere og selv bestemme hva man ønsker å kjøpe og betale for. Dessverre er det lite i regjeringens melding som peker på hvordan dette skal skje.