Get lover å kutte tvunget koblingssalg

Publisert 15. oktober, 2015
Get annonserte i går at de vil tilby TV- og bredbåndstjenester separat. I praksis betyr dette at de gjør slutt på tvunget koblingssalg, det vil si at folk må kjøpe en TV-pakke for å få bredbånd. Dette er en stor forbrukerseier.

Forbrukerrådet har i en årrekke kritisert selskapenes praksis med å koble sammen TV- og internettilbudet. Koblingen av to forskjellige tjenester ikke bare er unaturlig, men hindrer også reell konkurranse og fører til at vi ikke har mulighet til å velge de tjenestene vi selv ønsker.

Vi forventer nå at selskapene informerer klart og tydelig om når endringene skjer, og hvilke konsekvenser dette får for alle som allerede har skrevet kontrakt eller skal gjøre det før endringene trer i kraft. Dette gjelder spesielt boligsammenslutninger som sameier og borettslag.20102015Koblingssalg

Vi ser ingen grunn til at den nyvunne valgfriheten ikke også skal gjelde for de som sitter med lange kontrakter. Har man først gjort det teknisk og praktisk mulig, bør dette være noe som kommer alle kundene til gode.

Inntil videre er vårt råd til boligsammenslutninger er å unngå kontrakter som er lengre enn ett år akkurat nå, og vær klare på deres forventninger når man forhandler om nye avtaler.

Se også våre bredbånds- og tv-tips for borettslag.