Norske kommuner svikter innbyggernes personvern

Publisert 22. juni, 2016
En rekke kommuner tillater ukritisk overvåkning av brukerne på nettsidene, viser en gjennomgang fra Forbrukerrådet. Kun én av fire har lovpålagt informasjon om hvordan de ivaretar brukernes personvern.

Forbrukerrådet har sett på hvilke tilganger kommunene gir andre parter til å spore brukerne på nettsidene. Vi har også undersøkt om kommunene har tilgjengelig personvernerklæring. Resultatene er mildt sagt nedslående.

Oversikt over alle kommunene

– Det er skremmende at Kommune-Norge ikke har et mer bevisst forhold til brukernes rett til personvern, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Vi håper kommunene nå tar grep og følger både lovgivning og den grunnleggende retten vi alle har til privatliv. Vi vil også be Datatilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet  følge opp funnene og se til at hensynet til innbyggerne blir ivaretatt.

Logoer til trackere på nett.foto

Illustrasjon: Forbrukerrådet

Deler rundhåndet informasjon om deg

Undersøkelsen viser at flere av kommunene lar en rekke kommersielle aktører overvåke det brukerne foretar seg på nettsidene, langt utover det som er nødvendig for trafikkanalyse

– Vi skal kunne føle oss trygge på at vi ikke blir sporet av ukjente aktører når vi søker barnehageplass eller ser etter informasjon om barnevern eller gjeldsrådgivning. Dessverre er dette langt fra alltid tilfelle, sier Randi Flesland.

– Når vi ser at kommuner har et tosifret antall sporere på sidene og samtidig mangler personvernerklæringer, så må man jo spørre seg om problemstillingen i det hele tatt har vært vurdert?

Mangler personvernerklæringer

Forbrukerrådet finner personvernerklæringer på kun en fjerdedel av kommunenes nettsider. Dette er informasjon kommunene er pålagt å ha lett tilgjengelig.

– Dette vitner om at man har et lite reflektert forhold til innbyggernes rett på privatliv, enten det er på nett eller ved andre tjenester kommunene tilbyr, sier Randi Flesland.

– Tillit er en forutsetning for at vi skal ta i bruk og omfavne nye, digitale tjenester. Dette gjelder ikke minst mange av de tjenestene kommunene har og vil tilby i fremtiden.

Om undersøkelsen

Testen  er gjennomført i januar og februar i forlengelsen av Kommunetesten 2016.

Det er lett etter personvernerklæringer i 2 minutter på hver side, både via meny og internsøk.

Test av trackere er utført med tjenesten Ghostery i to omganger. Hvilke trackere som blir fanget opp, kan noen ganger variere.

Forbrukerrådet benytter Google Analytics som analyseverktøy på forbrukerrådet.no. Vi har imidlertid valgt å legge inn et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukerens omtrentlige geografiske plassering, men ikke benyttes for å identifisere enkeltbrukere.