Avliver myter om bankenes knappe marginer

Publisert 25. mars, 2015
Konkurransetilsynets ferske rapport om kampen om boliglånskundene, slår hull på bankenes påstander om at det er en sunn og sterk konkurranse i dette markedet.

Rapporten avliver også tilbakevendende påstander om at bankenes marginer er historisk lave. Tilsynet understreker at marginene har økt, selv om det har blitt billigere for bankene å finansiere seg.

Dette er resultater i en sårt etterlengtet rapport som Konkurransetilsynet publiserte 24. mars. Forbrukerrådet har lenge trykket påfor å få på plass en slik rapport. Og budskapet er altså at konkurransen i boliglånsmarkedet verken er sunn eller sterk.

Hus. Foto.

Foto: Colourbox.com

Bankene fortegner konklusjonene

Den er slettes ikke så skarp som det har blitt hevdet over tid; tvert imot uttaler konkurransedirektør Christine B. Meyer og avdelingsdirektør i Finanstilsynet, Gjermund Nese:

  • «Konkurransen i bankmarkedet er svært sårbar».
  • [Om ’spleiselaget‘:] «Ved innføringen av skjerpede kapitalkrav kan det virke som om bankene har hatt en felles oppfatning om at dette i stor grad skulle finansieres av boliglånskundene. I et marked med sunn konkurranse skulle det ikke være mulig å velte så mye av belastningen over på lånekundene».
  • «Selv om bankene har satt ned renten flere ganger det siste året, har ikke bankenes marginer falt tilsvarende. Med en sterk konkurranse ville man forvente at marginene falt ytterligere».

Dette er ganske annerledes enn hva interesseorganisasjonen for bankene, Finans Norge, leser seg frem til. Å uttale at hovedinntrykket i rapporten er at «konkurransen på boliglånsmarkedet fungerer tilfredsstillende», kan nok oppleves som et forsøk på å fortegne konklusjonene fra Konkurransetilsynet.

Det er forståelig at det er fristende for næringen å gi en fortegnet tolkning av rapporter som denne, men det utfordrer troverdigheten.

Advarer mot bankenes signaler

Tilsynet fremhever selv særlig to funn: – Konkurransen i bankmarkedet er svært sårbar. Hvis bankene signaliserer planer om fremtidige renteendringer offentlig, skal det lite til før konkurransen svekkes. For det andre har måten finansmyndighetene innførte kravene om økt egenkapital for bankene på, vært konkurransehemmende, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer i en kommentar til rapporten.

Her er noen andre relevante funn fra rapporten:

– Etter Konkurransetilsynets oppfatning er effekten på konkurransen i liten grad vektlagt i forbindelse med innføringen av nytt kapitalkravsregelverk (s. 33).

– Konkurransetilsynets analyser viser at utlånsmarginen har økt[
…] fra 2012 til begynnelsen av 2014. Videre viser Konkurransetilsynets analyser at bankenes listeprisrenter ikke har fulgt utviklingen i bankenes finansieringskostnader (s. 52).

– Det er Konkurransetilsynets vurdering at markedsforholdene i boliglånsmarkedet legger til rette for koordinering […] og at bankene har sammenfallende interesser og insentiver til å koordinere sin markedsatferd (s.52).

– Konkurransetilsynets undersøkelser viser at det er lav kundemobilitet i bankmarkedet (s. 59)

– Tilsynets gjennomgang viser også at det er søke- og byttekostnader i bankmarkedet. Dette gjør det vanskeligere for kundene både å orientere seg i markedet, og å bytte bank (s.59).

At konklusjonen måtte bli at «det er lav kundemobilitet i bankmarkedet», overrasker ikke Forbrukerrådet, og det gir oss rett i de mange diskusjonene vi har hatt med finansaktørene på dette emnet.

Innelåst med produktpakker

Konkurransetilsynet gjør også rett i å peke på både faktiske og opplevde byttebarrierer, men vi kunne ønske oss mer presise tiltak, spesielt på det som gjelder produktpakker.

Fra Finansportalen vår er det mulig både å sammenlikne banker og inngangsette en bytteprosess. Vi ser at Konkurransetilsynet mener at kunnskapen om portalen – og også om regler for bankbytte – ikke har nådd ut til mange nok forbrukere.

Og det skal det være mulig å gjøre noe med:

Økt kjennskap til finansportalen.no er noe Forbrukerrådet hele tiden arbeider for blant forbrukerne. Som en følge av dette arbeidet har den målte kjennskapen til finansportalen.no økt hvert år siden oppstarten i 2008. Årets målinger viser betydelig økt kjennskap i alle aldersgrupper det siste året.