Bankene skal måles på etikk og bærekraft

Finansmarkedsfondet har gitt finansiell støtte til Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet slik at de kan etablere Fair Finance Guide i Norge.

Fair Finance Guide er et internasjonalt samarbeid som rangerer bankenes policy innen etikk og bærekraft.

Sveriges Konsumenter presenterte i Stockholm 21. oktober resultatene for Fair Finance Guide i 2015, og de viser oppløftende resultater for den svenske bankbransjen. Sammenlignet med målingen i 2014 har svenske banker i gjennomsnitt forbedret seg 50 prosent langs de dimensjonene som Fair Finance Guide bruker for å måle policy innen bærekraft og etikkarbeidet.

Den svenske banknæringen plasserer seg nå som tredje best internasjonalt. Av de svenske storbankene topper SEB, mens lille Ekobank er best av alle alle bankene som er målt.

Tabell.Grafikk.

Foto: Colourbox.com

Nederland scorer best

FFG ble først etablert i Nederland for sju år siden, på initiativ fra Oxfam. Det er den nederlandske banknæringen som scorer best på de internasjonale målingene.

Norge er fortsatt ikke en del av målingen, men på samme dag som resultatene ble lagt frem i Stockholm, vedtok styret i Finansmarkedsfondet å innvilge søknad om finansiell støtte til Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet, som skal etablere Fair Finance Guide Norge.

Forbrukerne får valget

– Vi er glade for tildelingen og ser frem til å lage løsningen som gjøre det lettere for folk flest å engasjere seg i etikk og bærekraftsarbeidet til bankene, sier fagsjef og avdelingsleder i Framtiden i våre hender, Pia A. Gaarder. Gaarder har prosjektlederansvaret for etableringen av Fair Finance Guide Norge.

– Vi har vært på leting etter et verktøy som Fair Finance Guide, fordi vi tror flere norske forbrukere ønsker å velge banker ut fra deres innsats på etikk og bærekraft, uttaler fagdirektør Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet.

Fair Finance Guide Norge ventes etablert i løpet av 2016.

Les mer om:

Fair Finance Guide Sverige
Rapport fra Fair Finance Guide Sverige
Fair Finance Guide-metodikken
Finansmarkedesfondet
Fremtiden i våre hender