Bedre rådgivning med finansrobot

Det er ikke lett for vanlige forbrukere å vurdere om pengeplassering i et fond er en god idé. En undersøkelse fra Sverige viser at automatiske tjenester, også kalt roboter, gir bedre råd til forbrukerne enn mennesker.

– Undersøkelsen viste klart at forbrukerne fikk bedre rådgivning når man unngikk gode overtalelsesevner fra en finansrådgiver. Det gjør oss optimistiske med tanke på større bruk av automatiske tjenester overfor forbrukere i finansnæringen, sier fagdirektør for finans Jorge B. Jensen.

Se undersøkelsen på konsumentverket.se

Mange kan være redde for at de mister den menneskelige siden, ved at man bruker automatiske tjenester, men gjennom blant annet algoritmer og avgjørelsesmønstre kjenner kanskje roboten deg bedre enn noen.

Illustrasjonsfoto med tall.foto

Foto: Colourbox

– Robotene lar deg vurdere tjenesten på bakgrunn av avgjørelsesmønstre og algoritmer. Det gjør at den får god kunnskap om deg, samtidig så slipper du salgspress. Det å si nei til en sjarmerende selger er vanskelig for mange, og det slipper du når du snakker med en maskin, legger Jensen til.

Må være riktig satt opp

Det er likevel en forutsetning at roboten er satt opp riktig, og viser pris, på en fair måte. Forbrukerrådet har derfor i høring til nytt EU-direktiv for finanstjenester påpekt dette.

«Automatiske finanstjenester er, så lenge de er satt opp riktig, et gode for forbrukeren siden de høyner nivået for å tenke selv og gjøre egne vurderinger av tjenesten. (EU-høring 17. mars 2016 Cross-broder retail financal services).»

Her kan du lese høringssvaret

Ønsker robotene velkommen til Norge

Høringen gjelder tjenester som tilbys mellom landene i EU/EØS. Forbrukerrådet ser ingen grunn til at ikke automatiske tjenester også bør brukes til gode for norske forbrukere i innlandsmarkedet:

– Forbrukerrådet er optimister overfor robotenes fremmarsj i finansnæringen, og vi mener at tjenestene ikke bare kan brukes mellom land, men også i Norge, sier han.

– Det vil dessuten være enklere for eksempel for Finanstilsynet å utøve tilsyn på automatisert rådgivning enn konvensjonell rådgivning, avslutter fagdirektør for finans Jorge B. Jensen.