Forbrukerrådet godkjenner ikke Klagehjelp AS

Forbrukerrådet har siden 2013 vært kritiske til hvordan Klagehjelp AS bistår forbrukere med å klage. Når vi har blitt spurt, har vi anbefalt hjelp fra andre enn Klagehjelp.no.

Forbrukerrådet har siden 2013 vært kritisk til hvordan Klagehjelp AS bistår forbrukere med å klage. Når vi har blitt spurt, har vi anbefalt hjelp fra andre enn klagehjelp.no.

Årsaken har vært at Klagehjelp AS mangler juridisk kompetanse. Dessuten at de mot betaling bringer saker til Finansklagenemnda, som de vet – eller burde vite – ikke kan vinne fram.

Dette har vi vært tydelige på både i møter med ledelsen av klagehjelp.no og i den offentlige debatten. Daglig leder Dag Rune Flåten i Klagehjelp AS forsikret Forbrukerrådet og omverdenen i midten av september om at selskapet skulle opprette et samarbeid med Advokathuset Hjort. To måneder senere forteller representanter fra klagehjelp.no oss at dette fortsatt ikke er på plass.

Har ingen godkjenning

Og vi ser heller ikke nå noen positiv utvikling i selskapet. Klagehjelp.no synes å ha glidd enda mer ut i mørket. Det siste er at de nå selger seg inn, med en påstand om at Forbrukerrådet har «godkjent» selskapet. Dette har vi fått opplyst fra flere forbrukere som er blitt oppringt av klagehjelp.no.

Men det stemmer ikke.

Det er bare fantasi. For Forbrukerrådet har ingen systemer for godkjenning av slik klagehjelp. Og hadde vi hatt det, ville vi neppe godkjent klagehjelp.no, slik virksomheten er satt opp.

Kontakt advokat

Vårt råd til forbrukere er å kontakte advokat eller andre rettskyndige, for i første omgang å få vurdert mulig foreldelse av eventuelle krav. I motsetning til hva klagehjelp.no måtte tro, så søker man ikke Finansklagenemnda om foreldelsesfrister. Finansklagenemnda er ikke herre over foreldelsesjussen.

Forhold som gjelder foreldelse vil variere fra sak til sak. Forbrukerrådet har vært parthjelper for forbrukere med saker vi har ment er rimelig gode i de ordinære domstolene. Men selv da opplevde vi at banken vant på grunn av foreldelse.

Først når foreldelse er kartlagt, vurderes neste rettslige skritt.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker