Gå for Gullrente

Kundene som får de beste tilbudene – the ten percent community – betaler i snitt 2,54 prosent for sine boliglån.

Dette er den såkalte gullrenta – og bør være forhandlingsmålet for alle gode kunder.

Tidligere denne uka besøkte Forbrukerrådet BN Bank i Trondheim for å overrekke ei forbrukerrose for bankens bidrag til økt konkurranse i boliglånsmarkedet. Dette markedet er et av de viktigere markedene for forbrukere, fordi vi bruker så mye penger her. Et hushold med et standardlån på 3.3 millioner kroner, betaler rundt 200 000 kroner i året på å betjene lån og avdrag – og det i det lavrenteregimet vi nå befinner oss i.

Utfordret bank-Norge

BN Bank er en av flere banker som tilbyr billige boliglån, men banken har utfordret bank-Norge ved å tilby boliglån til 2,6 prosent til alle sine kunder med større lån. Fagforeningstilhørighet og alder spiller ikke inn – det eneste man trenger å gjøre er å kvalifisere til å bli kunde av banken. Det stilles heller ikke krav til kjøp av andre tjenester i produktpakker. Kunder som vil leve et bankliv uten produktpakker, diskrimineres ikke.

Par prater med rådgiver. Foto.

Foto: Colourbox.com

Dette er forbilledlig – og bidrar til konkurranse. At alle kunder får samme pris, gjør det antagelig lettere å være kunde i DN Bank, sammenliknet med de såkalte «prutebankene».

Begrepet «prutebank» fanget jeg opp under besøket i Trondheim. En prutebank er en bank hvor man som kunde må prute hver gang det skjer en bevegelse i markedet, for å oppnå bedre vilkår.

De fleste nordmenn er kunder i en prutebank. Da er det viktig at de fleste av oss har et aktivt forhold til banken og forhandler når anledningen byr seg. 2015 har så langt vist seg å være et godt år til å forhandle med bankene. Ettersom konkurransen i boliglånmarkedet er sjør, er det viktig å forhandle nå. Mange forbrukere taper 10.000 – 15.000 på å være i feil bank, andre mer enn det.

Noen forhandlingstips

Flere kvier seg for å forhandle med bankene, men det behøver ikke å være så krevende. Og det er ingenting å tape. Send en mail eller ring og fortell hva som finnes av tilbud i andre banker. Dette finner du på finansportalen.no, hvor variasjonen mellom bankene kommer tydelig frem.

Samtidig bør du forholde deg til at det er forskjell på veiledende priser, som vises på finansportalen.no, og det du faktisk kan oppnå. Rentekartet som Dagens Næringsliv har etablert, avslører hva du kan oppnå. Kundene som får de beste tilbudene, betaler i snitt 2,54 prosent for sitt boliglån. Dette er den såkalte Gullrenta – og det som bør være forhandlingsmålet for alle gode kunder. Bankene er ikke nødvendigvis fornøyde med at Gullrenta blir avslørt i riksdekkende medier, fordi den ligger så mye lavere enn «veiledende pris».

Ja til sømløst bytte av bank

Mange kvier seg for å bytte bank, og det svekker konkurransen i boliglånsmarkedet. Myndighetene og bransjen selv bør jobbe for at bankbytte blir like sømløst som bytte av forsikringsselskap eller strømleverandør. Det har blitt hevdet at det ikke finnes hindre for bankbytte – og at alt er såre vel. Forbrukerne melder annet. Carl Peter skrev i en meil til oss;

«Jeg har hatt lav belåningsgrad, aldri hatt noen betalingsanmerkninger og stabil og god lønnsinngang. Således burde det være trivielt å bytte bank.

 Jeg fikk nylig tilbud fra en bank – på 31(!) sider. Det var tettpakket med forbehold, liten skrift, informasjon om alt mellom himmel og jord og krevde at jeg underskrev flere steder. I tillegg måtte det innhentes vitneunderskrift mv. Dokumentet kunne ikke signeres elektronisk, men sendes pr. brevpost.

 Hvis jeg skulle lese gjennom dokumentet nøye, ville det tatt ca. to timer. I tillegg må jeg finne noen vitner. Det er en time til. Så må man på postkontoret. Det tar også tid. Hele prosessen kan ta en halv dag eller mer. Det sier seg selv at det skal en del til for at folk gidder å bytte bank når det er så tungvint.

 Jeg kan ikke skjønne hvorfor dette ikke skal være omtrent like enkelt som å betale en regning via nettbank».

Ja, det kan ikke jeg heller.

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker