Glimt av et velfungerende bankmarked

Publisert 19. januar, 2015
I januar 2015 har vi forbrukere opplevd et mer velfungerende bankmarked.

Kundene har tatt kontakt med bankene og budt opp til dans. Og bankene har svart som leverandører skal svare; de anstrenger seg for å slå kundenes forventninger.

Mange tenker at situasjonen er litt midlertidig, at dette snart skal passere. Det ville i så fall være synd. For det vi opplever i januar 2015, er et bankmarked slik det burde være – bestandig.

Satt på gjerdet

Norges Bank brakte liv i markedet, ved å nedjustere styringsrenta 11. desember. I dagene etterpå valgte bankene å sitte på gjerdet og avventet hverandres disposisjoner, med unntak av Sparebank 1 Østfold Akershus, som gikk tidlig ut og tilpasset sitt tilbud.

Tre personer i møte. Foto.

Foto: Colourbox.com

Budskapet fra bankinteressene var at de ikke stolte på at rentekuttet ville ha effekt på pengemarkedsrenta, og at pengemarkedsrenta uansett bare påvirket en liten del av det som utgjør råvaremarkedet for en bank. Det etterlatte inntrykket skulle nok være at forbrukerne slett ikke kunne forvente at bankene, tross sine eventyrlige driftsresultat i de siste årene, kunne komme med bedre tilbud.

Men Danske Bank utfordret og varslet at de ville selge boliglån til en pris på 2,7 prosent. Og da Nordea kontret, var budskapet: «Vi setter ned renten nå fordi vi ser at pengemarkedsrenten er blitt lavere og vil tilby dette til kundene våre».

Da er vel kanskje ikke pengemarkedsrenta så uvesentlig likevel?

Kundene forfordeles

Vi forbrukere bør nå ta den enkle telefonen eller sende den enkle e-posten til banken for å få forhandlingene i gang. For det er blitt stadig viktigere å være en aktiv bankkunde. Mens vi tidligere opplevde at bankene justerte prisene på boliglån og bankinnskudd likt for kundene, er dagens bilde at de prioriterer utvalgte kundegrupper. Prioriterte kunder vil normalt være de med fordelsprogram, unge kunder eller akademikere tilsluttet en fagforening.

Forbrukere som ikke hører inn under disse kategoriene, må følge banken tettere opp for ikke å miste anledningen for bedre rentevilkår. For godt voksne bankkunder, som tradisjonelt har hatt en større lojalitet til sin bank, må forfordelingen oppleves som en urett.

Kan vi vente oss et eldreopprør mot bankene?