Småsparere avvist etter klagehjelp

– «Klagehjelp» en rådyr tjeneste – som består i å forfatte klagebrev på småsparernes vegne. Dette kan forbrukerne like gjerne gjøre selv, sier fagdirektør Jorge B. Jensen.

Forbrukerrådet har tidligere advart forbrukere mot å kjøpe tjenester fra klagehjelp.no. I 2013, etter at Røeggen-dommen falt i Høyesterett, mottok Forbrukerrådet stadig henvendelser fra forbrukere som var blitt kontaktet av klagehjelp.no, med tilbud om kostbar bistand.

I den situasjonen var det ikke lett å se merverdien av bistanden, da det fantes standardiserte klageskjema og etablerte rutiner. Vi la også vekt på at klagehjelp.no manglet juridisk kompetanse.

Kvinne skriver på papir. Foto.

Foto: Colourbox.com

Foreldet?

Forbrukerrådet registrerer nå at klagehjelp.no, ved daglig leder Dag Rune Flåten, krangler med Finansklagenemnda, ved adm. dir. Harald Sverdrup, i E24 om de mange klagene som klagehjelp.no har fått brakt inn for sekretariatet i Finansklagenemnda.

Denne gang synes striden å gjelde om hvorvidt kravene er foreldet eller ikke.

Forbrukerrådet utelukker ikke at det finnes krav som vil få medhold i nemnda, men viser til at det finnes en etablert nemndspraksis på området som gjør det mulig å forhåndsvurdere sjansene for å nå frem med klagen.

Klagehjelp.no vet eller burde vite hvilke klager som har en sjanse for å få medhold i nemnda.

Studere uttalelser fra nemnda

Forbrukerrådets råd til forbrukere som vurderer å klage, er å se på uttalelsene som nemnda har fattet og sammenlikne det med egen sak. Uttalelsene er tilgjengelige på Finansklagenemda.

I uttalelsene vil det fremkomme at Forbrukerrådets representanter har et annet prinsipielt syn på foreldelse enn flertallet i nemnda som behandler klagene, men våre representanter kommer i mindretall.

Dette vet klagehjelp.no, eller så bør de vite det.

Vi registrerer at klagehjelp.no oppgir å ha innledet et samarbeid med et ikke navngitt, «stort advokathus», for eventuelt å igangsette en rettslig prosess i våre ordinære domstoler. Det er ingen fordel å starte en rettslig prosess med en negativ uttalelse fra Finansklagenemnda, og vi må dessverre anta at mange klagere vil få akkurat det.

Etter vårt syn burde klagehjelp.no brakt klagene som de vet, eller bør vite, ikke vil føre frem i Finansklagenemnda direkte til de ordinære domstolene. Det ville ha spart forbrukere for unødig bruk av ressurser.

Relaterte saker