Advarer mot giftstoffer i produkter

Det er skadelige ftalater i en rekke produkter vi kjøper, viser en rapport fra svenske myndigheter. Stoffene kan gi leverskade og skade forplantningsevnen. Nå slår Forbrukerrådet alarm og krever tiltak for å bedre forbrukerbeskyttelsen.

Rapporten avdekker at skadelige ftalater brukes i produkter som leker, klær, sportsutstyr, møbler byggevarer, elektronisk utstyr, sexleketøy og medisinsk utstyr.

– Dette er skremmende lesning. Forbrukere vet ikke i hvilke produkter stoffet er benyttet, og kan dermed heller ikke velge dem bort, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

– Det aller viktigste er å få på plass strengere regler og mer kontroll og tilsyn med de skadelige stoffene. Her er vi en sinke sammenlignet med Sverige og Danmark.

I rapporten slås det fast at barn og ufødte er aller mest sårbare for stoffene. Det meste av eksponeringen skjer innendørs gjennom støv og luft fordi kjemikaliene lekker fra en rekke ulike produkter. Nå foreslår svenske myndigheter ulike tiltak for å redusere den skadelige eksponeringen.

Ftalater i norske butikker

Forbrukerrådet har tidligere i år gjennomført stikkprøver og funnet ftalater i klær og leker. Miljødirektoratet fant også nylig stoffene i leker og barneklær kjøpt i norske butikker.

Ftalatene er løst bundet til plastmaterialet, noe som gjør at de lekker fra produktene til omgivelsene. Rapporten slår også fast at barn får i seg ftalater i større utstrekning enn voksne.

– Vi er på ingen måte forskånet for disse stoffene her til lands. Det er heller ingen grunn til at vi skal ta til takke med dårligere beskyttelse enn i våre naboland, sier Randi Flesland.

Krever tiltak

– Norske forbrukere trenger en handlingsplan for en giftfri forbrukerhverdag, hvor det stilles krav til mer forskning,  kontroll og informasjon. Et forslag om en slik plan skal behandles i Stortinget rett over nyttår. Vi håper hensynet til barna går foran taktikkeri og partipolitiske skillelinjer, sier Randi Flesland.

Forbrukerrådet sendte i desember julegaver med giftige og skadelige stoffer til miljøministeren, stortingsrepresentantene og flere andre politikere, for å minne om behovet for strengere regulering.

Om ftalater

Ftalater brukes i hovedsak som mykgjører av plast (PVC). Mange ftalater er klassifisert som forplantningsskadelige. I det svenske produktregisteret er det registrert 42 ulike ftalater. De mest brukte ftalatene i Europa er DIDP, DPHP, DEHP, DINP.

Helseskadelig effekt: Forplantningsskadelige og hormonforstyrrende, kan gi leverskade, kobles også til astma og allergi, og settes i rapporten i sammenheng med funksjonsnedsettelser som autisme, ADHD-lignende lidelser og effekter på motorisk utvikling.

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker