Barn må beskyttes bedre mot markedsføring

I dag får matbransjen selv styre hvordan de markedsfører overfor barn. Skal det fortsette, må det strammes inn på hva som skal være lov.

Barn er vant til å føle seg trygge på at det vi voksne sier er sant og fornuftig. Noen ganger kan den tilliten gå for langt. Barn skal derfor ha en særlig beskyttelse – og det er et vern som også gjelder innen markedsføring. Det kan være utfordrende nok for oss voksne å holde hodet kaldt når vi fristes av ulike reklamefremstøt. Og vi har tross alt en skepsis de fleste barn ennå ikke har utviklet.

Det bør derfor ikke være lov å markedsføre usunn mat og drikke til barn under 13 år. Det er matbransjen som selv passer på at de kommuniserer med barn på en grei måte, og Forbrukerrådet tror selvjustis kan fungere. Men slik Matbransjens Faglige Utvalg opererer nå, tillater de mye som ikke burde vært lov. Det er nemlig slik at det er lov å markedsføre usunn mat og drikke gjennom emballasjeutforming, plassering i butikken og sponsing.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Smutthullene må strammes inn

Forbrukerrådet synes det er meget spesielt å se bort fra disse slagkraftige måtene å drive markedsføring på. Det er også i strid med anbefalingene til Verdens helseorganisasjon. Med den høye forekomsten av overvekt og fedme globalt er det viktig at vi retter oppmerksomhet rundt retningslinjene for markedsføring av usunn mat rettet mot barn. Når nå Helsedirektoratet har bedt om innspill, ber vi derfor om at dette strammes kraftig inn.

Barn og unge påvirkes av visuell kommunikasjon, og vi mener at emballasje i aller høyeste grad er med på å påvirke forbruket av usunne matvarer og drikke. Dette kan dermed ikke ignoreres når vi skal vurdere markedsføring rettet mot barn.

Nå skal Helsedirektoratet evaluere denne selvregulerte ordningen, og ber om innspill fra enkelte organisasjoner.

Forbrukerrådet ønsker strengere og mer presise retningslinjer, som inkluderer emballasjeutforming, sponsing og hylleplassering i større grad enn nå. Bransjen må også ta på seg ansvaret for å opplyse befolkningen om denne ordningen og gjøre informasjonen om den og mulighet for å klage lett tilgjengelig.

Det handler om å ta barna, og deres helse, på alvor.