BPA helseskadelig i Danmark, men trygt i Norge?

I slutten av januar kom EUs risikovurderingsorgan EFSA med en ny vurdering av bisfenol A (BPA). 

EFSAs konklusjon er at mengden vi får i oss, ikke er skadelig for helsen. Selv sårbare grupper som spedbarn og barn, skal kunne føle seg helt trygge. Mattilsynet var raskt ute og brakte videre nyheten om frikjennelsen av BPA til norske forbrukere med artikkelen «Ny risikovurdering av bisfenol A fra EFSA sier ingen helsemessig risiko».

Mattilsynet i Danmark (Fødevarestyrelsen) har bedt Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet om en vurdering av EFSAs rapport. Forskerne fra DTU har med utgangspunkt i de samme studiene kommet til en ganske annen konklusjon. De sier rett ut at forbrukerne med EFSA sine anbefalinger ikke er tilstrekkelig beskyttet mot de hormonforstyrrende effektene av bisfenol A. De mener at grensen som EFSA har anbefalt, er satt minst fem ganger for høyt.

En person åpner hermetikkboks. Foto.

Foto: Colourbox.com

De danske forskerne mener også at EFSA ikke har lagt nok vekt på dyreforsøk som dokumenterer effekter både på brystvev og kjønnsutvikling, samt på hjernens funksjon og utvikling. Ulla Hass og hennes forskerteam sier at de mest sårbare gruppene – foster og små barn – er særlig utsatt.

At vi har såpass forskjellig vitenskapelig vurdering av et stoff som bisfenol A, er ingen god situasjon. Stoffet brukes mange steder. Først og fremst finner du det i hermetikk, plast og i skrulokk. Men det finnes også i kassakvitteringer og kosmetikk. Det har stått på norske miljømyndigheters verstingliste siden 2006.

Den danske matministeren Dan Jørgensen melder til Altinget at «Vi kan ikke tage nogen chancer, når det drejer sig om forbrugernes sikkerhed. Derfor er det afgørende for mig, at vi hurtigst muligt får sænket danskernes indtag af bisphenol A, så det afspejler DTU’s anbefaling».

Danmark satser nå på å få industrien med på en frivillig avtale for å få ned nivået av bisfenol A i danske produkter. Vi etterlyser en tilsvarende tilnærming også fra norske myndigheter.

Mattilsynet i Danmark (Fødevarestyrelsen) anbefaler også fortsatt at særlig barn og gravide av forsiktighetsgrunner bør velge innpakning som ikke inneholder bisfenol A, der det er mulig. Det står i kontrast til vårt eget mattilsyn som uten forbehold, videreformidler EFSAs vurdering om at mengden vi får i oss, ikke er skadelig, selv for sårbare grupper. På et omstridt stoff som bisfenol A vil vi oppfordre til kommunikasjon som i større grad gjenspeiler usikkerhet og vitenskapelig uenighet.

Bilde av ansatt: Gunstein Instefjord
Gunstein Instefjord
Leder for forbrukerpolitikk
(+47) 905 96 780
gunstein.instefjord@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker