Produsenter frister barn med søte frokostblandinger

Forbrukerrådet har klaget inn seks frokostblandinger til Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) for brudd på bransjens retningslinjer for markedsføring til barn og unge.

– Vi klager fordi vi mener at den helhetlige utformingen av disse frokostblandingene kommuniserer direkte til barn på en aggressiv måte, sier Forbrukerrådets fagdirektør Gunstein Instefjord.

Frokostblandingene i testen

Foto: Forbrukerrådet

Frokostblandingene som er klaget inn er: Weetabox Weetos choco, Kellogg´s Coco pops crunchers, Nestlé Nesquik, Nestlé Lions Cereals, COOP Honey Bees, Kellogg´s Honni-Korn smacks.

Dette er produkter som ikke er forenlig med en sunn start på dagen for barn i vekst og utvikling. Ifølge produktlisten inneholder de seks innklagde frokostblandingene mye mer sukker enn det som er tillatt å reklamere for mot barn. MFU skal følge opp bransjens forbud mot å markedsføre usunn mat og drikke til barn opp til 12 år

– Nå mener vi bransjen må ta grep. Søte frokostblandinger i pakker med friske farger, smilende figurer og tegneserier frister barn til usunne frokostvaner, legger fagdirektør Gunstein Instefjord til.

Innpakning er markedsføring

Matvarebransjens retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot barn ble innført 1.januar 2014 og skal skjerme barn mot uheldig markedspåvirkning.

– Matvarenes innpakning er ikke tilfeldig. Når det kommuniseres aggressivt og direkte til barn gjennom produktets helhetlige utforming, ønsker de å påvirke barnas valg. Da mener vi det er markedsføring som må slås ned på, sier Gunstein Instefjord.

Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og et ekspertpanel bestående av amerikanske forskere definerer innpakning og pakningsutforming som markedsføringsteknikker som brukes for å påvirke barns preferanser og atferd.

Retningslinjene må strammes inn

Forbrukerrådet har sammenlignet retningslinjene til MFU med veiledende dokumenter fra WHO.

– Det er et slående avvik mellom anbefalte grenser og det som ligger i bransjens egne retningslinjer, særlig når det gjelder sukkerinnhold. For å ha troverdighet må bransjen stramme inn retningslinjene, mener fagdirektøren.

Forbrukerrådet ønsker en strengere regulering av markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge.

– Det er mange hull i selvreguleringsordningen. Disse må tettes, ellers vil barn og unge fortsatt utsettes for massiv påvirkning og fristes med helsefarlig mat og drikke, avslutter Gunstein Instefjord.
Klage på frokostblandinger

Fakta om MFU

  • En samlet bransje bestående av produsenter og tilbydere av mat står bak Matvarebransjens Faglige Utvalg (MFU).
    Matvarebransjen er enig i at fedme og overvekt er store samfunnsproblemer.
  • Barn er en særlig sårbar gruppe, som skal beskyttes mot markedsføring særlig rettet mot dem.
  • Matvarebransjen ønsker ikke markedsføring av definerte mat- og drikkeprodukter rettet mot barn.
  • Markedsføring av mat og drikke bør søke å bidra til et balansert og variert kosthold, og ikke oppfordre til overforbruk.
  • Selvreguleringsordningen var veiledende fra 01.08.13 og trådte i kraft fra 01.01.14.

Kilde: MFU

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker