En av fire har hatt negative opplevelser med kommunen

Mange av oss har hatt et ublidt møte med kommunen. En av fire sier de har hatt negative opplevelser med kommunale tjenester i løpet av de fem siste årene.

Forbrukerrådet har gjennomført en undersøkelse for å se hvordan innbyggere opplever kommunens tjenester, og mange oppgir at de ikke er fornøyde med kvaliteten på det som er levert.

– Kommune-Norge har et godt stykke å gå når så mange opplever at de kommunale tjenestene ikke står til forventningene, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

– Dessverre er vi ikke overrasket over funnene. Tidligere undersøkelser, blant annet Forbrukerrådets kommunetester, har vist at det er stort spenn i kvaliteten på kommunale tjenester.

eldre mann i stol_web

Dårligst stilt med helse og sosial

Av de som har hatt negative opplevelser, sier tre av ti at disse er relatert til etat for sosiale tjenester/lokalt NAV-kontor, mens to av ti har hatt slike opplevelser med helse- og omsorgsetaten.

– Det er et varsko når så mange brukere av viktige og nære tjenester opplever at kvaliteten ikke er god nok. Dette er sentrale tjenester av stor betydning for den enkelte, sier Anne Kristin Vie.

– Kommunene bør selvfølgelig ha kjennskap til innbyggernes tilfredshet med tjenestene som leveres. Vi har tidligere sett på hva som kjennetegner kommuner som lykkes. Her er det mye som bør være til inspirasjon for andre kommuner.

Lanserer landsomfattende kommunetest 2. juni

En av to som har hatt negative opplevelser, relaterer dette til dårlig service. En like stor andel er misfornøyd med kvaliteten på tjenesten de mottok. Mange oppgir også at de er misfornøyd med svartid og manglende informasjon på nett.

– Forbrukerrådet lanserer en større test av alle landets kommuner 2. juni. Funnene understøtter mye av det brukerne selv opplever – og ikke minst at det er stor forskjell i kvaliteten på de ulike kommunene, sier Anne Kristin Vie.

Befolkningsundersøkelse offentlige tjenester

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker