Kommunene vet for lite om kvaliteten i SFO

Bare 20 kommuner har informasjon om SFO-brukerundersøkelser på nettsidene, viser en test fra Forbrukerrådet. Forbrukerrådet frykter at kommunene har lite kjennskap til kvalitet og brukertilfredsheten ved egne SFO-tilbud.

Forbrukerrådet har gjennomgått nettsidene til alle landets kommuner og blant annet kartlagt om eventuelle SFO-brukerundersøkelser er tilgjengelige. Kun på 20 kommunesider fant Forbrukerrådet informasjon om slike undersøkelser – og bare 13 kommuner hadde publisert undersøkelser.

– Når nesten ingen kommuner har informasjon om brukernes tilfredshet med SFO-tilbudet, er det nærliggende å tro at disse undersøkelsene i liten grad blir utført, eventuelt at de fort havner i skuffen, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet.

I en tilsvarende test i 2013 spurte Forbrukerrådet også om disse undersøkelsene ble gjennomført. Da kom det frem at kun en av tre faktisk gjorde dette.

93 kommuner med innbyggertall under 2000 er utelatt fra testen. Tidligere erfaringer viser at disse kommunene har vansker med å gjennomføre anonyme undersøkelser som følge av lavt antall respondenter.

Barn på vei til SFO.foto

Foto. Colourbox

Liten innsikt i egne tjenester

– At så mange kommuner ikke gjennomfører brukerundersøkelser, betyr ikke at kvaliteten er lav, men at man faktisk ikke vet hvordan det er stilt. Skolebarn og foreldre fortjener bedre enn dette, sier Anne Kristin Vie.

– Det stilles krav ned til den minste detalj for skole og barnehage. Da er det underlig at vi vet så lite om hva som skjer i SFO. Den betalte «skolefritiden» ser ofte ut til å bli glemt.

Forbrukerrådet har tidligere bedt Kunnskapsdepartementet sørge for at alle kommuner gjør slike kvalitetsundersøkelser, og at det stilles kvalitetskrav.

For lite informasjon om SFO

Forbrukerrådet har også undersøkt i hvilken grad kommunene har informasjon om priser, åpningstider og klagemuligheter. Også her er det for dårlig stilt.

Hos tre av ti kommuner fant Forbrukerrådet verken prisinformasjon eller åpningstider for SFO. Seks av ti nettsider manglet informasjon om hvordan man eventuelt kan klage.

– Dette er opplagt informasjon man forventer å finne på kommunens nettsider. Her er det rett og slett bare å svinge seg rundt og få det på plass, sier Anne Kristin Vie.

Forbrukerrådet har også testet kommunene på en rekke andre områder. Funnene blir lansert 2. juni. Vinner-kommunene vil delta under fremleggelsen av funnene.

Om testen

Testen er utført i januar og februar i 2016.

Vi har tillatt oss å lete etter hvert informasjonselement i ca. 2 minutter. Hver nettside har blitt sjekket to ganger, en gang ved å bruke menyvalg og en gang ved å søke etter informasjon på siden. Har vi ikke funnet informasjonen da, anser vi den som for vanskelig å finne og gir ikke poeng. Det er likevel mulig at kommunen har informasjonen på sin side, og at vi ikke fant den. Det anser vi som for lite publikumsvennlig.

Bilde av ansatt: Øyvind Herseth Kaldestad
Øyvind H. Kaldestad
Kommunikasjonsrådgiver – digitale rettigheter og strøm
(+47) 480 82 619
ohk@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker