Stemmer på avveie

Publisert 3. november, 2014
«At forhåndsstemmer kommer for sent frem, er dessverre ikke til å komme bort fra», skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en høring.

En slik holdning er uakseptabel.

Som innbyggere må vi kunne forvente at stemmen vi avlegger telles. Minst 1653 stemmer kom ikke frem i tide ved stortingsvalget i 2013. Når folk bruker stemmeretten innenfor de regler og frister som er fastsatt, må de kunne stole på at myndighetene får fram stemmen i tide til at den telles med.

Det er bekymringsfullt at forhåndsstemmer kommer for sent inn, og dermed ikke blir rapportert. Departementet vet ikke hvor mange forhåndsstemmer som ikke har kommet frem. Det er svært viktig å få endringer på plass, slik at velgere ved fremtidige valg ikke opplever at deres forhåndsstemmer blir forkastet fordi de har kommet for sent frem.

Dette viser at det er behov for strengere krav til hvordan regelverket skal etterfølges og høyere grad av rapportering. I tillegg må resultatene følges opp fra valg til valg, og evalueres. Stemmer avgitt på utenriksstasjonene ser ut til å være overrepresentert blant stemmene som ikke kom frem i tide. Her påligger det Utenriksdepartementet et særlig ansvar.

Forbrukerrådet legger til grunn at det offentlige fra og med valget i 2015, klarer å sende forhåndsstemmene til riktig adressat, og innen fastsatte frister.
Høringssvar om forslag endringer i valgloven og valgforskriften