De mest misfornøyde togpendlerne må vente

Forbrukerrådet ønsker togpendlere, togselskapene og Jernbaneverket en god adventstid – og en riktig god ruteendring.

Dessverre må de mest misfornøyde pendlerne vente lenge på et bedre tilbud.

Denne uken får mange titalls tusen togpendlere over hele landet nye ruter .

Mange kan se fram til hyppigere avganger i rushtiden spesielt. Det går rett vei mot vest, mens pendlerne på Østfoldbanen får lide. På Østlandet ser det ut til at de som er mest misfornøyde fra før, må vente til 2021 før infrastruktur og togpark muliggjør et reelt bedre tilbud, slik Aftenposten skrev 9. desember. De har sju magre år foran seg.

Like i forkant av ruteendringen sendte Forbrukerrådet ut en spørreundersøkelse til vårt pendlerpanel på Østlandet (www.forbrukermening.no) . Undersøkelsen viser at reisende på østgående pendel ser ut til å være mest misfornøyd med antallet togavganger fra før. Blant disse er seks av ti misfornøyde, mens «bare» tre av ti på vestgående og litt over halvparten på nordgående linjer er misfornøyd med antall avganger. Dette er et tankekors når vi vet at pendlerne på Østfoldbanen ifølge planen ikke får økt antall avganger før 2021.

16122014_tog

Alt i alt ser det ut til at kundene regner med at det blir omtrent like mange forsinkelser og innstillinger med ny rute, som med gammel. Det er ikke spesielt godt nytt så lenge godt over halvparten sier de er misfornøyde med hvordan rutetidene overholdes, og enda flere sier de er misfornøyde med håndtering og informasjon ved forsinkelser og innstillinger. Det ser ut til at pendlerne som reiser på østgående pendel, også her er enda mer misfornøyde enn de reisende på vestgående og nordgående pendel. På toppen av dette er reisende på østgående pendel mer misfornøyd med reisetiden og mer bekymret for økte reisetider med ny rute, sett i forhold til resten av pendlerpanelets deltakere.

Dårlig erfaring

I månedene etter ruteomleggingen på Østlandet i 2012 måtte togreisende på Østlandet leve med rekordsvikt i infrastrukturen. Forbrukerrådet legger til grunn at togselskapene og Jernbaneverket denne gangen har gjort gode forberedelser for å sørge for at allerede tungt belastet skinnegang og strømnett ikke påfører kundene enda flere forsinkelser ved ruteendringen, slik vi skrev om den gang i en pressemelding.

Vi håper at politikerne sørger for andre tiltak for å styrke kollektivtilbudet for dem som ikke med det første får et bedre togtilbud. Uten bedring kan de se langt etter målet om at hele trafikkveksten i storbyområdene i årene framover skal tas med kollektiv, gange og sykkel.

Forbrukerrådet håper at de nye rutene gir et bedre togtilbud fra dag én, men legger til grunn at NSB og Jernbaneverket har lært, og at beredskapen er på topp de første månedene. Kundene må få så god oppfølging og informasjon som mulig hvis ruteendringene medfører enda flere avvik enn normalt.

God adventstid og riktig god ruteendring – med håp om lysere tider!

 

 

 

Forbrukerrådets pendlerpanel

Forbrukerrådets pendlerpanel består av 500 togpendlere på Østlandet som har registrert seg på forbrukermening.no. Totalt 227 respondenter (45 % svarandel), hvorav 213 oppgir at de pendler med tog og har svart på spørsmålene.

Av disse oppgir 26 % at de reiser nordgående tog, 35 % at de reiser på østgående og 38 % at de reiser på vestgående pendel, 1 % på Gjøvikbanen. Undersøkelsen ble sendt ut 8. desember og måtte besvares innen 11. desember.

Abonner på vårt nyhetsvarsel