Dyre lån på lavrente-konto

Det kan umulig være fordelaktig for kundene at banken låner ut penger til over 4 prosent rente, på betingelse av at låntakeren skal sette deler av midlene på en konto som gir mindre enn 3 prosent.

Produktpakkeforskriften for finansielle produkter er en kortfattet tekst: For det første sier den at det er forbudt å selge produktpakker. Og for det andre sier den at det er lov å selge produktpakker, hvis produktpakkingen kommer kunden til gode.

En historie om produktpakker

Etter varsel fra Forbrukerrådet/Finansportalen i et brev 13. mars 2012 om at en rekke banker markedsførte produkter som syntes å være i strid med produktpakkeregelverket, iverksatte Finanstilsynet undersøkelser i 25 banker for å se om bankene markedsførte og solgte produktpakker i strid med produktpakkeforskriften § 2.

I september for to år siden kom Finanstilsynet til at SR Bank og Larvikbanken Brunlanes Sparebank hadde produktpakker som neppe ga kundene de nødvendige fordelene. Tilsynet nektet bankene å markedsføre dem. Det likte ikke bankene – og klaget vedtaket inn for Finansdepartementet.

Finansdepartementet har tenkt seg veldig godt om, og nå to år etter, har departementet kommet til at tilsynet fattet riktig vedtak.

Men historien om produktpakkene er langt fra over. På finansportalen.no er det lettere å finne tilbud på boliglån som krever tilleggsprodukter, enn tilbud som ikke gjør det.

Regner på lånekostnader. Foto.

Foto: Colourbox.com

På sparekonto med lav rente

At bankene som selger boliglån, også ønsker at kundene skal ha en konto i banken, gir mindre grunn til uro. Det er derimot grunn til å bli bekymret når banken avkrever boliglånskunden penger plassert på en sparekonto med lav rente, eller sågar i investeringsprodukter.

La oss ta Toten Sparebank som et eksempel: For et vanlig boliglån på 1 million (for en bolig verd 2 millioner) må kundene betale 4,2 prosent i renter. Tilbudet forutsetter at man har brukskonto med lønnstilgang.

Så langt alt bra.

Men tilbudet krever også at man er Totalkunde – og det forutsettes at man har sparekonto.

Som kunde i Toten Sparebank er den beste innskuddsrenten man kan oppnå 2,85 prosent. På vanlige sparekonti, med beskjedne beløp, går det helt ned til 0,75 prosent.

Ikke til kundenes fordel

Og det er her det blir vanskelig. For prinsippet er at banken låner ut penger til over 4 prosent, på betingelse av at kunden skal bruke deler av midlene på en konto som gir mindre enn 3 prosent.

Dette kan umulig være fordelaktig for kundene, og da kan man jo lure på hvordan banken forholder seg til forskriften om produktpakker.

 

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel