Et lykkelig valg i pensjons-jungelen

Aldri har så mange forstått så lite av noe som er så viktig for dem.

Når forbrukerne skal orientere seg i pensjonsjungelen, kommer informasjonen fra bransjen til kort.  

Forbrukerrådet har derfor nå fått penger for å lage en pensjonsportal.

Da det ble kjent at Forbrukerrådet ba Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og Finansdepartementet om hjelp til å lage nettbaserte løsninger for forbrukere i pensjonsjungelen, steilet Finans Norge, ved direktør Stefi Kierulf Prytz, – og skrev brev til Siv Jensen.

Må sammenliknes

Her skriver hun at samfunnet må slippe å betale for en slik hjelp. Finans Norge argumenterer for at informasjon fra forsikringsbransjen alene er nok for forbrukere.

Men med forslaget til statsbudsjett for 2015, viser BLD og Finansdepartementet at de tenker annerledes.

Forbrukerrådet fikk 2 millioner kroner for å etablere en tjeneste der pensjonstilbud kan bli sammenliknet og veiledning gitt i valg av leverandør.

Og det er nødvendig: Forsikringsbransjens egne initiativ når ikke ut til sluttbrukere helt sånn uten videre. Bare 2 prosent av de forbrukerne som har forsøkt å få kontroll på egen økonomi, har benyttet seg av forsikringsbransjens initiativ med Norskpensjon.no, ifølge våre ferske undersøkelser. Forbrukerrådet har over tid mottatt mange henvendelser fra både forbrukere, leverandører og organisasjoner med ønske om at vi etablerer en sammenlignings- og veiledningstjeneste for pensjonsprodukter. Og vi vil gjerne hjelpe dem:

Tre pilarer

Våre fremtidige pensjoner bygges på tre pilarer: Penger vi får fra folketrygden, penger vi får fra tidligere arbeidsgiver, og penger vi selv har satt til side. Det finnes per i dag ingen steder hvor du får presentert noe helhetsbilde over hva du vil få fra disse tre pengebingene.

Nå er Norskpensjon.no på ingen måte noen verdiløs tjeneste. Og det forsikringsbransjen har laget, inngår som en sentral brikke i andre hjelpeverktøy, deriblant i NAVs dinpensjon.no. Vi har bedt om å få tilgang til dataene for å kunne utvikle til de planene vi har for vårt eget hjelpeverktøy, og har fått positive signaler fra Finans Norge.

Men Norskpensjon.no alene er ikke tilstrekkelig. Den viser fortsatt ikke egenbetalte pensjoner, altså pengene som kommer fra hva vi gjør hver og en. Den viser heller ikke hva vi får fra folketrygden.

Eldre par diskuterer. Foto.

Foto: Colourbox.com

Det rette valget

Når stadig flere selv må ta ansvar for sin pensjon – innskuddsbasert pensjon kontra ytelsesbasert, er det å gjøre riktig valg av pensjonsprodukter utrolig viktig. Et feil valg i dag vil gi stor reduksjon i din pensjon mange år frem i tid. For det er lett å trå feil: Pensjonsprodukter er noe av det minst transparente som finnes.

Dette må vi gjøre noe med:

Vi vil derfor nå utvide Finansportalen.no til også å omfatte pensjonsprodukter.

Bransjen selv kan ikke ha informasjonsmonopol i dette villniset.

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel