Få pensjonen på lønnsslippen!

Feriepengene mine er godt synlig på lønnsslippen. Så hvorfor ikke også pensjonen, som er så viktig?

I et debattinnlegg i Finansavisen trekker administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge opp noen forutsetninger for at forbrukere skal spare mer i egenbetalte pensjoner.

I sin analyse sier Kreutzer at de tradisjonelle egenbetalte pensjonsproduktene (som individuell pensjonssparing – IPS) ikke fungerer for forbrukere med dagens regler. Før de kan være salgbare igjen, må skattesystemet endres og innskuddsgrensene heves.

Gebyrene fortærer avkastningen

Jeg ville også føyd til noe i denne analysen: At med de gebyrene som kunder må betale for årelang fastlåst plassering i tradisjonelle pensjonsprodukter, spises uforholdsmessig mye av gevinsten av års oppsparing opp.

Forbrukerens fortjeneste kan lett bli beskjeden eller helt fortært.

Det er i det hele tatt vanskelig for selgere av plasseringsprodukter å anbefale tradisjonelle individuelle pensjonsprodukter. En tilråding kan fort komme i strid med reglene for finansiell rådgivning, som sier at selger har ansvaret for å ivareta forbrukerens interesser.

Men selv om reglene ble endret, ville det fortsatt være langt igjen før vanlige forbrukere engasjerer seg i pensjon. Noe må også gjøres med måten opplysninger om temaet formidles til kundene på.

Det store flertallet av arbeidstakere kjenner ikke pensjonsordningen sin, og det til tross for at vi som samfunn bruker betydelige beløp på pensjoner.

Pensjon på lønnsslippen?

Et fiffig grep som kan sikre bedre informasjon, er å tvinge frem et system hvor arbeidstakere på lønnsslippen ser hvor mye man kan forvente utbetalt som løpende pensjon.

Fordelen med å ha slik informasjon nettopp på lønnsslippen, er at det også tvinger frem en mer forbrukervennlig kommunikasjon. Også arbeidsgivere vil tjene på det, ved at de får synliggjort godene de gir de ansatte.

Antaklig utløser dette forslaget et skred av tekniske advarsler om hvor vanskelig det vil være å gjøre dette mulig.

Det ser jeg ikke bort fra. Men jeg registrerer likevel at feriepengene mine er godt synlig på lønnsslippen. Så hvorfor ikke også pensjonen, som er så viktig?

– Pensjonen det viktigste

At pensjon er viktig for vanlige folk, kommer også frem i en fersk undersøkelse fra Forbrukerrådet:

Vi har foran stortingsvalget spurt ett tusen velgere om hvilke saker de mener den kommende regjeringen bør prioritere. Velgerne skulle ta stilling til 12 ulike forbrukertema fra områder som finans, transport, offentlige tjenesteytere, mat og bolig.

Blant disse 12 temaene var det nettopp pensjoner og pensjonsprodukter som vant størst oppslutning. Halvparten mente at her må den kommende regjeringen trå til.

Når velgerne krever av politikerne at de må involvere seg i utformingen av pensjonene, kan det skyldes manglende tillit til at markedet alene klarer å lage gode nok ordninger. Og erfaringen er vel at når fagfolkene råder alene, så vil sluttproduktet bli for uhåndgripelig og uforståelig for sluttbrukeren.

For her råder fagsjargongen. I disse tekstene er en «premie» ikke lengre en medalje eller trofé, men et gebyr. Og skal man være oppklarende, tyr man til begreper som «solvensmargin».

Det er derfor på tide å folkeliggjøre pensjonsproduktene: Når våre nye folkevalgte nå skal ta neste skritt i pensjonsreformen, må ambisjonen ikke bare være å forenkle pensjonssystemet. Men også å få til en forenkling av selve produktene.

Det er helt klart vanskelig, men like fullt nødvendig.

 

Bilde av ansatt: Jorge Jensen
Jorge Jensen
Fagdirektør
(+47) 930 84 578
jorge.jensen@forbrukerradet.no
Abonner på vårt nyhetsvarsel